Per september 2014 is er een nieuwe masteropleiding te volgen bij Artez hogeschool voor de kunsten in Arnhem. De nieuwe master Theatre Practices is een uitbreiding van de reeds bestaande master Choreografie. Met de master Theatre Practices wil Artez de grenzen tussen verschillende vormen van kunst overschrijden door interdisciplinair onderzoek aan te bieden.

In het tweejarige programma van Theatre Practices worden het kunstonderzoek en de praktijk aan elkaar gekoppeld. Tijdens de opleiding staat het individuele onderzoeksproject van de student centraal. Met de uitbreiding van de master Choreografie hoopt Artez haar studenten het bestaande programma, dat reeds uit de combinatie van onderzoek en praktijk bestaat, in een bredere maatschappelijke context van dans en theater te plaatsen. Artez wil hiermee anticiperen op de behoefte naar onderzoek in de theaterpraktijk.