De podiumkunstensector komt in grote problemen door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties die per 1 mei ingaat, schrijft brancheorganisatie NAPK in twee brieven aan minister Bussemaker van OCW en minister Asscher van SZW. De combinatie van deze wetten zorgt voor een ernstige beperking van de mogelijkheden om flexibele arbeidsrelaties aan te gaan, waaraan juist in de podiumkunsten grote behoefte is.

De WWZ verving in 2015 de Flexwet en maakt het onmogelijk om – zoals in de podiumkunsten gebruikelijk was – langdurig op basis van tijdelijke contracten te werken zonder dat er een vast dienstverband ontstaat. Sectoren mochten in de Flexwet zelf in hun cao vormgeven hoeveel tijdelijke contracten een werkgever kon aanbieden. Zo mogen producenten in de huidige Cao Theater en Dans (die nog geldt tot 1 juli) voor alle functies vijftien contracten voor bepaalde tijd in 48 maanden aanbieden, zonder dat daarna een vast dienstverband ontstaat. Met de komst van de WWZ bestaat deze flexibiliteit na 1 juli alleen nog voor acteurs en dansers, dankzij een op verzoek van sociale partners toegekende ministeriële uitzondering.

Sinds de overgang van de Flexwet in de WWZ geldt voor alle sectoren dezelfde maatstaf: werkgevers mogen slechts drie contracten voor bepaalde tijd binnen 24 maanden verstrekken, daarna moeten zij een vast contract aanbieden. Extra complicerend in de WWZ is dat de periode tussen een oud en een nieuw contract meer dan zes maanden moet zijn, willen deze contracten niet als opeenvolgend worden beschouwd. Voorheen was dit drie maanden. Asschers beoogde resultaat – meer mensen sneller in vaste dienst – blijkt door deze wijzigingen een averechts effect te hebben: mensen staan juist eerder op straat.

De NAPK ziet dat de podiumkunstensector sinds de bezuinigingen zijn soelaas zoekt in zzp-ers. Op 1 mei a.s. treedt echter de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking en wordt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) afgeschaft. De NAPK wijst erop dat veel zelfstandigen in voorstellings- en productiegebonden functies niet aan de nieuwe criteria voor zelfstandigheid die de Belastingdienst hanteert zullen voldoen.

De NAPK pleit in haar brief aan Bussemaker en Asscher om de voorstellings- en productiegebonden functies binnen de WWZ uit te zonderen, zodat de sector in de cao eigen afspraken kan maken.

Afbeelding: NAPK