Yolande Melsert (1960) wordt per 1 januari 2014 de nieuwe directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK). Ze volgt Mirjam van Dootingh op, die haar functie op 1 november heeft neergelegd.

Melsert was zeven jaar directeur bij Bureau Promotie Podiumkunsten. Ze vertrok in 2010 na een conflict met Hans Onno van den Berg, directeur van de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek, subsidiënt van BPP. In 2011 werd Melsert hoofd van de afdeling Development bij het Stedelijk Museum Amsterdam, waar ze verantwoordelijk was voor relatiemanagement, mecenaat, fondsen- en sponsorwerving. Ook heeft Melsert leidinggevende posities vervuld bij onder andere het Theater Instituut Nederland, het Nederlands Theaterfestival, Toneelgroep Amsterdam en Het Zuidelijk Toneel.

Afgelopen zomer maakte het bestuur van de NAPK bekend de organisatie rigoureus op de schop te gooien, naar aanleiding van een grote daling van het ledenaantal. Onvrede over het functioneren van de belangenorganisatie zorgde voor pro forma-opzeggingen. Ook hield een aantal instellingen op te bestaan vanwege de cultuurbezuinigingen, wat het ledenaantal verder deed dalen. Hierop besloot het bestuur tot ingrijpen en ontsloeg al het personeel.

In 2014 gaat de NAPK terug naar de kernwaarden: werkgeverszaken en – in minder grote mate – belangenbehartiging, verduidelijkt bestuurslid Sophie Lambo. De basis voor 2014 vormt het netwerk dat de leden gezamenlijk vormen. Op de vernieuwde site van de NAPK is een afgeschermd ledengedeelte waar de kennis die de NAPK in huis heeft is verzameld en waar veelgestelde vragen worden beantwoord. Behalve de directeur behoudt de NAPK drie vaste medewerkers (voor werkgeverszaken, belangenbehartiging en het secretariaat).

De leden hebben op de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de nieuwe plannen en een aantal pro forma-opzeggingen is ingetrokken. Afhankelijk van de aanwas van nieuwe leden zal op projectbasis financiering worden gezocht voor meer personeelsleden.