Maatschappelijk betrokken kunstenaars gaan zich samen inzetten voor een betere, duurzame wereld. Als ‘The Turn Club’ willen ze met experts, studenten en onderzoekers gesprekken en bijeenkomsten organiseren rondom urgente vraagstukken. Afgelopen vrijdag ging de club van start in de voormalige ‘Bijlmerbajes’ in Amsterdam. Aangesloten theatermakers zijn Laura van Dolron en Anoek Nuyens.

De kunstenaars zien de nieuwe club als een vervolg op ‘Art of Impact’, een tweejarig stimulerings- en onderzoeksprogramma met een budget van 7 miljoen euro dat in 2015 door minister Bussemaker werd gepresenteerd. Binnen ‘Art of Impact’ werden nieuwe en bestaande kunst- en kunstenaarsprojecten met duidelijke impact op een maatschappelijk thema of vraagstuk ondersteund. Toen eind vorig jaar het budget was uitgegeven aan 125 verschillende projecten en het programma weer opgeheven werd, zocht intendant Tabo Goudswaard naar een manier om de idealen en missie voort te zetten.

Op initiatief van Merlijn Twaalfhoven is het plan ontwikkeld voor ‘The Turn Club’. Twaalfhoven: ‘Vanaf je eerste weken op het conservatorium werd mij verteld dat het vak van kunstenaar draait om zelfstandig ondernemen, harde concurrentie met collega’s en een kritisch publiek dat hoge eisen stelt. Kunstenaars worden zo gestimuleerd om steengoed werk af te leveren, maar het heeft ook een keerzijde: er is slechts voor enkelen plek aan de top. Bij The Turn Club draaien we het om. We onderzoeken hoe we in plaats van te concurreren juist kunnen samenwerken en met onze creativiteit, verbeeldingskracht en speelse mentaliteit een grotere rol kunnen spelen in de samenleving.’

De activiteiten van The Turn Club zullen worden ontwikkeld in samenwerking met maatschappelijke organisaties en partners van buiten de kunstwereld zoals Impact Hub, Dutch Design Week en het onderwijsveld.