De Limburgse Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC) vindt Het Huis, het voormalige Huis van Bourgondië, onmisbaar en wil het steunen met een bedrag dat zelfs hoger is dan de gevraagde 300.000 euro. Het Huis levert namelijk werk van een hoge kwaliteit, staat internationaal sterk en is bovendien een essentiële schakel in de Limburgse talentontwikkeling voor toneel en dans.

In Limburg zou, zo luidt het conceptadvies, geen van de toneelaanvragers moeten worden afgewezen. Bij de dans vallen echter wel klappen: aan Danshuis Station Zuid wordt vooralsnog geen subsidie toegewezen. Dansnieuwkomers Project Sally en Crosstown Limburg worden nog te pril geacht voor een vierjarige subsidie.

Het Huis gaat er flink op vooruit, als het aan de PAC ligt. In de vorige periode kreeg het voormalig productiehuis nog 145.730 euro, nu zou dit 350.000 euro moeten worden, 50.000 euro meer dan werd aangevraagd. Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende delen: 200.000 euro basissubsidie, waarvan 50.000 euro voor de talentontwikkeling dans. Verder moet 150.000 euro bijeen worden gebracht door partners in een onafhankelijk fonds. Voor deze partners stelt de PAC al een extra subsidie beschikbaar die wordt bijgedragen aan dit fonds. Voor Laagland is dit 65.000 euro, voor Toneelgroep Maastricht 25.000 euro, Cultura Nova 30.000 euro, Festival Cement 5.000 euro, het Limburg Festival 10.000 en de Nederlandse Dansdagen 15.000 euro.

Over Laagland is de adviescommissie bijzonder positief. Het gezelschap wordt artistiek sterk bevonden, heeft een landelijk bereik en is  ‘onmisbaar’ in de Limburgse keten van talentontwikkeling. Het plan dat Laagland indiende, is echter iets te ambitieus en de begroting onvoldoende realistisch. De aanvraag van 395.000 euro wordt dan ook niet volledig gehonoreerd. De PAC adviseert 300.000 euro, iets minder dan de huidige subsidie van 345.434 euro.

Ook Toneelgroep Maastricht gaat er in het conceptadvies iets op achteruit: van 145.730 naar 135.000 euro. Inhoudelijk zijn de voorstellingen van wisselende kwaliteit, oordeelt de commissie, en de ambities zijn te hoog. Bovendien zijn het publieksbereik en de eigen inkomsten laag. De PAC ziet dan ook geen reden om 50.000 euro subsidie meer te geven dan in de vorige periode. Als schakel in talentontwikkeling is Toneelgroep Maastricht echter wel van groot belang: vandaar dat toch 135.000 euro wordt gehonoreerd. Van dit bedrag is 35.000 euro bestemd voor een locatievoorstelling of productie met een regionaal thema. De voortzetting van deze bijdrage moet jaarlijks worden geëvalueerd.

De PAC acht festivals zeer belangrijk, blijkt uit het advies. Het Limburg Festival kreeg in de vorige cultuurplanperiode nog geen subsidie, vroeg nu 75.000 euro aan en krijgt 50.000 euro per jaar toegewezen. Het festival is namelijk laagdrempelig en weet een breed publiek te trekken dat normaal gesproken geen voorstellingen bezoekt. Dit bedrag moet worden ingezet om de groei die het festival nu heeft gemaakt, voort te zetten. Ook over het Festival Cement is de PAC lovend. Het zou zich alleen op een meer regulier publiek moeten richten, buiten het vakpubliek dat het festival nu vooral bezoekt. De gevraagde subsidie van 70.000 euro vindt de commissie te hoog ten opzichte van de huidige subsidie van 26.987 euro. Een dergelijke stijging is onnodig en staat niet in verhouding tot de aanvraag van Cement bij de gemeente, vindt de PAC. Een subsidie van 25.000 euro per jaar wordt realistischer geacht. Het festival zou zich dan ook internationaal moeten ontwikkelen.

Over het derde toneelfestival dat aanvroeg, Cultura Nova, is de commissie bijzonder positief. De visie is helder en moeilijke thema’s worden voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Het festival is ambitieus, maar de PAC heeft vertrouwen in de plannen door eerdere resultaten. De toegewezen subsidie blijft met 135.000 euro per jaar op het huidige niveau maar is lager dan de aanvraag van 192.000 euro.

Opera Zuid gaat er iets op achteruit ten opzichte van de vorige periode, toen het 356.218 euro subsidie kreeg. De aanvraag was dit jaar, met 300.000 euro, echter ook al lager  en dit bedrag  is in het advies volledig gehonoreerd. Vooral over het publieksbereik van het gezelschap is de commissie erg te spreken.

Minder enthousiast is de PAC over Danshuis Station Zuid. Dit is volgens het advies geen essentieel element in de keten van talentontwikkeling. Het Danshuis is nauwelijks op de regio georiënteerd, maar vooral landelijk en internationaal. Zowel artistiek als financieel valt de aanvraag tegen. Bovendien is er een klein publieksbereik. Hoewel er niemand is om de talentontwikkeling op het gebied van dans op te vangen behalve,  gedeeltelijk, Het Huis, adviseert de PAC om de aanvraag van 164.000 euro niet te honoreren. Ook nieuwkomers Project Sally (een aanvraag van 215.000 euro) en Crosstown Limburg (100.000 euro) worden afgewezen.

Gotra/Joost Vrouenraets is het enige dansgezelschap die zijn aanvraag gehonoreerd ziet in het advies. De visie is helder en het plan realistisch, vindt de PAC. De commissie bestempelt Gotra/Joost Vrouenraets zelfs als ‘het danstalent in Limburg op dit moment’. De 50.000 euro subsidie die het gezelschap aanvroeg, wordt dan ook met 47.500 euro per jaar toegewezen. Ook de Nederlandse Dansdagen worden positief beoordeeld. De aangevraagde jaarlijkse 65.000 euro wordt volledig geadviseerd. Een flinke stijging ten opzichte van de 37.782 euro uit de vorige periode. De Nederlandse Dansdagen is namelijk ‘essentieel voor de uitstraling van Limburg op landelijk en internationaal niveau’ en wordt geroemd om bereik, eigen inkomsten, het goede plan en de heldere visie.

De PAC kreeg veertig subsidieaanvragen voor de cultuurplanperiode 2013 – 2016, waarvan zeventien nieuwkomers. Het totaalbudget van ruim 2,5 miljoen is even hoog als in 2012. Hiervan wordt de provincie geadviseerd om 300.000 euro uit te trekken voor een symfonieorkest, maar dit bedrag is nog niet verbonden aan een naam. Het huidige rapport van de PAC is een conceptadvies. Op 28 augustus wordt het definitieve advies bekend gemaakt.