Achttien kleinere Haagse cultuurinstellingen die vanaf 2021 geen structurele subsidie meer zouden ontvangen van de gemeente, gaan alsnog deel uitmaken van het Haagse Kunstenplan. Daartoe heeft de gemeenteraad vorige week een amendement aangenomen. Om de instellingen te redden verlaagt de gemeente het subsidiebedrag van acht grote instellingen.

De gemeenteraad brengt daarmee een belangrijke verandering aan in het subsidieadvies voor het komende kunstenplan, dat een onafhankelijke commissie afgelopen april overhandigde aan het college van burgemeester en wethouders. In dat advies kregen de nu geredde kleine instellingen een negatief oordeel.

Het wijzigingsvoorstel werd opgesteld door de PvdA en de VVD en aangenomen met 31 tegen 11 stemmen. Kunst en cultuur moet volgens de PvdA ‘betaalbaar, toegankelijk en dichtbij zijn voor iedereen’. ‘Het instant houden en ontwikkelen van een breed cultuuraanbod moeten we koesteren.’ De VVD sprak van een noblesse oblige: ‘Het is moreel verplicht om een reikende hand uit te steken naar degenen die het moeilijker heeft. Daarom vragen we een kleine solidariteitsbijdrage van de culturele elite van deze stad.’

Onder meer het Dans- en Muziekcentrum DenHaag (Amare), Het Nationale Theater, Korzo en het Nederlands Dans Theater moeten per kalenderjaar 1,5 procent van het eerder geadviseerde bedrag inleveren. Van het programma Cultuur en Bibliotheek gaat jaarlijks 400.000 euro af.

De opbrengt van deze besparingen kent de gemeente straks toe aan onder meer De Dutch Don’t Dance Division (200.000 euro), Lonneke van Leth Dans (150.000 euro), Theater Branoul (80.000 euro), Theatergroep Drang (40.000 euro), Rabarber (t.b.v. ‘de Appelloods’, 25.000 euro) en Another Kind of Blue (20.000 euro). In geen van de gevallen wordt overigens het volledig gevraagde bedrag toegekend.

Het team van Lonneke van Leth laat weten door de wijziging te kunnen blijven bestaan. ‘Zelfs meer dan dat! We kunnen nu extra investeren in een educatiemedewerker; een essentiële functie voor een jeugdgezelschap. Met de beschikbare structurele subsidie kunnen wij de komende jaren de in ons beleidsplan beoogde inhoudelijke groei verwezenlijken en de Haagse jeugd optimaal bedienen. ‘

Verder besloot de raad dat er een onderzoek moet komen naar de manier waarop de subsidies iedere vier jaar in Den Haag worden verdeeld. De ChristenUnie/SGP diende daartoe een motie in.

Foto: Lonneke van Leth Dans