Op initiatief van de provincie Limburg starten Het Laagland, Toneelgroep Maastricht, Cultura Nova, de Toneelacademie en de Nederlandse Dansdagen vanaf 1 januari 2013 een nieuw initiatief voor talentontwikkeling. De provincie is samen met de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen opdrachtgever en heeft als antwoord op de rijksbezuinigingen op de productiehuizen 350.000 euro voor talentontwikkeling gereserveerd.

Momenteel werken de instellingen gezamenlijk aan een ondernemingsplan, waarin wordt onderzocht wat de meest geschikte vorm is voor een initiatief waar jonge makers terechtkunnen voor artistieke coaching, productie en presentatie. Er wordt gekeken of de structuur van een productiehuis nog past bij deze tijd, of dat er meer moet worden toegesneden op publieksbereik in de vorm van een platform zonder vast huis. Het plan moet uiterlijk 1 januari 2013 bij de provincie liggen.

Met het initiatief wordt de functie die het Huis van Bourgondië voorheen vervulde overgenomen en uitgebreid. Behalve de ondersteuning van jonge makers in de regio, komt er meer nadruk op samenwerking op het gebied van talentontwikkeling te liggen. Door verbindingen aan te gaan met partners, podia en festivals raken jonge makers vanaf de start ingebed in de infrastructuur. ‘Daardoor sluiten projecten goed aan bij de (eu)regionale context en wordt van meet af aan een relatie opgebouwd tussen de maker en het publiek,’ benadrukken de instellingen.

De plannen spelen al ruim een jaar. Het Huis van Bourgondië was hierbij betrokken, maar besloot dat het nieuwe initiatief te weinig strookte met de eigen ideeën. Om ruimte voor het nieuwe concept te bieden koos het productiehuis ervoor de deuren te sluiten. Het Huis is positief over de nieuwe plannen.

Voorlopig is besloten om met bovenstaande partners aan de slag te gaan, maar nieuwe partners in het traject zijn niet uitgesloten. Dit wordt de komende twee jaar onderzocht door een kwartiermaker, voor wie binnenkort een vacature vrijkomt. Wel is zeker dat er een zelfstandige rechtsvorm voor het initiatief zal worden gezocht, in de vorm van een stichting of een corporatie.

(Stranger – Emke Idema/Huis van Bourgondië, foto: Saris & Den Engelsman)