De Kunstenbond is een poll gestart om te inventariseren in hoeverre leden te maken hebben met seksueel geweld of intimidatie op de werkvloer. De vakbond voor creatieve zzp’ers en werknemers reageert daarmee op de vele onthullingen die afgelopen dagen op social media verschenen onder de hashtag #MeToo. Ook uit de theaterwereld kwamen meerdere getuigenissen. 

De anonieme poll van de Kunstenbond werd gisterenmiddag per mail onder de aandacht gebracht van 4000 leden en was vanochtend door 166 daarvan ingevuld. Bijna 70 procent van de deelnemers gaf aan zich te herkennen in de hashtag. De helft weet niet bij wie ze op het werk misstanden kunnen aankaarten.

Aan het eind van de korte enquete vraagt de vakbond zijn leden wat de Kunstenbond voor hen zou kunnen doen om ‘het bewustzijn dat is ontstaan om te zetten naar een veilige werkomgeving voor iedereen’. De bond doet in een begeleidende mail zelf een eerste aanzet met voorstellen als het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon, een bewustzijnscampagne, bemiddeling binnen organisaties en het opstellen van concrete handvatten voor wat mensen kunnen doen als ze vernederd, aangerand of gepest worden.

Na onthullingen van Amerikaanse actrices over producent Weinstein delen duizenden Nederlandse vrouwen met de hashtag #MeToo hun ervaringen met seksueel misbruik en intimidatie. De actie moet seksueel geweld uit de taboesfeer halen, en aantonen hoe wijdverbreid het is. Ook uit de theaterwereld kwamen meerdere getuigenissen. Dramastudenten van het Conservatorium van Antwerpen kaartten onaangepast gedrag van een gastdocent aan. Actrice Cat Smits getuigde in de Volkskrant over machtsmisbruik van hoofddocent Jappe Claes aan de Amsterdamse toneelschool, en werd daarin gevolgd door verscheidene medestudenten op Facebook.

In 2015 publiceerde de Volkskrant al een geruchtmakend artikel over leraren van de toenmalige Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunst Academie die verhoudingen zouden hebben gehad met studentes. Daarin durfden maar enkele actrices te getuigen.