De belangenvereniging voor acteurs ACT geeft haar leden een negatief stemadvies voor de eerste cao-afspraken tussen de vrije theaterproducenten en de Kunstenbond.

Op 14 november hebben de Kunstenbond (vakbond voor de creatieve sector en opvolger van FNV Kiem) en de VVTP (Vereniging Vrije Theaterproducenten) een voorlopig akkoord bereikt over een eerste zogenaamde ‘One Issue Cao’. Ze maakten daarin afspraken over flexibele arbeidscontracten, waardoor werkgevers meerdere, korte contracten kunnen aanbieden. De afspraken zouden als opmaat moeten gelden voor een volledige cao voor vrije theaterproducenten, die momenteel nog niet bestaat.

De Kunstenbond heeft zijn leden per mail uitgenodigd over het principe-akkoord te stemmen. Dat kan nog tot en met  24 november. ACT adviseert zijn leden niet akkoord te gaan. ‘We vinden het niet kunnen dat we niet bij de onderhandelingen betrokken waren’, zegt Loek Peters, die de bond adviseert namens de acteurs voor ACT. ‘Je zou toch verwachten dat eerst de mensen om wie het gaat, de mensen op de werkvloer, benaderd worden en dat daarna pas de onderhandelingen worden ingezet.’

De Kunstenbond zegt het ‘zeer te betreuren’ dat ACT zich distantieert van deze eerste cao. Volgens vakbondsbestuurder Pepijn ten Kate heeft de bond diverse keren over de cao-plannen gesproken met ACT, ‘dus het is een onbegrijpelijk verwijt’. Voor de uiteindelijke onderhandelingen met de VVTP was volgens Ten Kate geen reden om de acteurs uit te nodigen. ‘Deze cao betreft slechts één onderwerp. Het was daarom meer een technische exercitie dan een echte onderhandeling. Wat in de afspraken staat is trouwens ook al geregeld in de cao Toneel en Dans, die de Kunstenbond met de NAPK [de werkgeversvereniging voor de gesubsidieerde gezelschappen] sloot en waar ook ACT bij betrokken was. Alle leden hebben toen ingestemd.’

Bij de komende onderhandelingen over een volwaardige cao voor de vrije theaterproducenten zal volgens Ten Kate ‘natuurlijk weer een uitnodiging richting ACT gaan om mee te praten aan de onderhandelingstafel’. Al benadrukt hij daartoe niet verplicht te zijn. ‘Voor alle helderheid, het is de vakbond (Kunstenbond) die de cao afsluit, zo is het in de wet geregeld. ACT is geen vakbond. We nodigen ze wel vaak uit om mee te praten, maar dan zitten ze als vertegenwoordiger in onze delegatie van de Kunstenbond. Dat is goed voor het draagvlak.’