De structurele ongelijke behandeling van freelancers in de culturele en creatieve sector moet opgeheven worden. Dat schrijven Ronald Gijsbertsen (directeur van de Kunstenbond) en Ruud Nederveen (voorzitter Creatieve Coalitie) in een open brief op de websites van hun organisaties. ‘Het contrast met de omgang van het kabinet met grotere ondernemers, die al twee jaar lang zowel voor omzet als loonkosten grotendeels gecompenseerd worden, is ontluisterend.’

In alle verontwaardiging over de ongelijke behandeling van de cultuursector bij coronaversoepelingen, wordt vaak vergeten dat de creatieve freelancers al de hele pandemie onevenredig hard geraakt worden. Deze freelancer heeft te maken met een langdurig beroepsverbod en wordt afgescheept met een eventuele bijstandsuitkering, die sinds oktober ook omscholingsplicht omvat.

De brief beschrijft hoe de inkomens- en vermogenskloof tussen mensen in loondienst en mensen die freelance werken met de dag groter wordt en noemt de situatie in de cultuursector inmiddels ‘extreem schrijnend’.

Om een begin te maken aan het opheffen van de ongelijke behandeling, roept de brief opnieuw op tot de vangnetregeling die verscheidene culturele brancheverenigingen al maanden bepleiten. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de coronamaatregelen en steunpakketten.

Foto: Nieuw Bloed van Peter Pannekoek, Hans Peter van Velthoven