Winfried Maczewski, voormalig koordirigent van De Nationale Opera, is op 28 februari overleden.

Maczewski, geboren in Oost-Pruisen in 1941, werkte bij de opera’s in Hamburg, Düsseldorf en Wuppertal voordat hij in 1988 naar Nederland kwam om koordirigent te worden van De Nationale Opera in Amsterdam, toen nog De Nederlandse Opera. Hij tilde het koor naar een wereldniveau en zocht bij elke productie een nieuwe combinatie van stemmen. Hij werkte mee aan bijzondere producties als Moses und Aron en Król Roger en bleef tot zijn pensioen in 2006 werkzaam bij De Nationale Opera tot zijn pensioen in 2006. Ook was hij dirigent van het Toonkunstkoor Amsterdam en Opera Studio Nederland en oprichter van het European Festival Chorus.

Artistiek leider Pierre Audi noemt hem een man vervuld van een diepe artistieke missie. Op de website van De Nationale Opera denkt hij aan hem terug: ‘Hij schonk ons gezelschap, en speciaal ook ons koor, artistiek zelfbewustzijn. (…) Door de samenwerking met Winfried kregen mijn artistieke plannen met DNO hun vorm tijdens de doorslaggevende jaren waarin historische producties als Moses und Aron van Schönberg, met Pierre Boulez en Peter Stein, het licht zagen. Zonder Winfried zou deze mijlpaal in de geschiedenis van de opera in Nederland niet mogelijk zijn geweest. Zijn nalatenschap overleeft hem als een standaard en als een ethiek waaraan dit gezelschap altijd wil blijven voldoen.’

Foto: Frank Schellekens