Staatssecretaris Halbe Zijlstra moet zelf de financiële gevolgen opvangen van de ontslaggolf die de podiumkunstensector gaat treffen. Branchevereniging NAPK voor de podiumkunsten en vakbond FNV KIEM schatten dat 40 procent van de medewerkers in de sector zijn baan zal kwijt raken. De sociale partners hebben de ministeries van OCW en SZW een ontwerp Sociaal Plan Theater en Dans toegestuurd, dat als minimaal vangnet zou moeten dienen voor de ontslagen die de cultuurbezuinigingen veroorzaken.

Zijlstra legt de cultuursector ruim 200 miljoen aan bezuinigingen op, bovenop de bezuinigingen van vele gemeenten en provincies. ‘Hij is dan ook verantwoordelijk voor de gevolgen van die maatregel,’ aldus Lineke Burghout, hoofd Werkgeverszaken van de NAPK.Vooral voor degenen in de dans- en theaterinstellingen die hun baan verliezen is er nauwelijks geld beschikbaar voor redelijke sociale voorzieningen waaronder een fatsoenlijk budget voor scholing en begeleiding van werk naar werk.’

Het ministerie van OCW heeft eind 2011 138 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opvangen van de sociale gevolgen van de bezuinigingen op de podiumkunsten. ‘Dat geld gaat voornamelijk naar de orkesten omdat zij vanuit het verleden eigenrisicodragers zijn en daarom niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Voortheater en dansblijft er nagenoeg niets over,’ aldus Pepijn ten Kate, bestuurder FNV KIEM. ‘Terwijl we het hier toch hebben over ongeveer 800 ontslagen. Erg veel aandacht en zorg gaat uit naar andere ontslagoperaties, zoals bij Nedcar, maar over de werknemers inde podiumkunstenlijkt geen kabinetslid zich druk te maken.’

De sociale partners verwachten van staatssecretaris Zijlstra dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Met het toegestuurde ontwerp sociaal plan voor de theater- en danssector, dat is gebaseerd op gangbare afvloeiings- en mobiliteitsregelingen, brengen ze alvast in kaart wat die verantwoordelijkheid betekent.