Theater De Lawei in Drachten moet bijna 2,4 miljoen euro aan openstaande rekeningen betalen aan aannemer Van Norel, plus een bankgarantie van vierhonderdduizend euro voor eventuele nakomende rekeningen. De gemeente Smallingerland heeft garantstelling voor de te betalen bedragen gegeven.

De samenwerking met de aannemer, verantwoordelijk voor de verbouwing van het theater, werd op 9 september jl. stopgezet vanwege verschillende gebreken aan de verbouwing. Op 10 oktober jl. gaf de Raad van Arbitrage voor de bouw Theater De Lawei hierin echter ongelijk.

Zodra De Lawei de rekeningen heeft betaald dient Van Norel het bouwterrein binnen vierentwintig uur vrij te geven, op straffe van tienduizend euro boete per dag indien dit niet wordt nagekomen. De Lawei gaat op zoek naar een nieuwe aannemer en denkt de eventuele meerkosten hiervan te kunnen verhalen op Van Norel. Om de programmering op te vangen heeft De Lawei een tijdelijke theatertent gebouwd.

Op 14 en 15 oktober bekijkt een arbiter van de Raad van Arbitrage de stand van zaken op de bouwplaats. Aan de hand daarvan bepaalt de rechter wie op welke punten gelijk krijgt en wat de uiteindelijke financiële gevolgen daarvan zullen zijn. De Lawei hoopt op 16 oktober de sleutel van de bouwplaats terug te krijgen.

De gemeente maakte eerder bekend het theater voor de extra kosten van de vertraagde verbouwing met 3,725 miljoen euro subsidie te steunen. Hierop dienden de oppositiepartijen een motie van wantrouwen tegen het college van B&W in. Volgens hen heeft cultuurwethouder Marja Krans (ChristenUnie) de gemeenteraad onvoldoende over de vorderingen en problemen rondom de verbouwing geïnformeerd. Met een kleine meerderheid van stemmen hield de coalitie van PvdA, ChristenUnie, SP en D66 echter stand, waardoor de subsidie alsnog zal worden toegekend.

Foto: Jilmer Postma