De provincie Noord-Holland heeft per inwoner het grootste podiumkunsten-aanbod van Nederland. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde deelresultaten van de Regionale Cultuurindexontwikkeld door de Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten. 

Naast het samenstellen van een landelijke Cultuurindex, hebben De Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten nu ook voor het eerst per regio het aanbod onderzocht aan podiumkunsten, erfgoed, letteren, beeldende kunst, film en cultuureducatie.

Op het gebied van de podiumkunsten is Noord-Holland een absolute uitschieter, terwijl de provincies die daarop volgen dicht bij elkaar liggen. Op de tweede plek staat Utrecht. Groningen en Overijssel eindigen gedeeld derde, vlak daarna gevolgd door Friesland, Limburg, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Drenthe en Flevoland hebben de theaterliefhebber het minst te bieden.

De onderzoekers namen in hun berekening zowel het aantal podia, culturele festivals als jaarlijkse uitvoeringen mee. Op die manier is zo goed mogelijk rekening gehouden met zowel de omvang als de diversiteit van het aanbod; eenzelfde aantal uitvoeringen op een groter aantal (kleinere) podia telt in de index dus zwaarder mee.

Wat het volledige cultuuraanbod betreft, heeft Groningen haar inwoners het meest te bieden, gevolgd door Zeeland en Noord-Holland. De eerste twee provincies danken deze plaats vooral aan het aanwezige erfgoed. Er zijn de meeste musea en monumenten per inwoner. In absolute zin – dus zonder rekening te houden met bevolkingsgrootte – valt de meeste cultuur te beleven in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

De onderzoekers presenteren vandaag ook een ranglijst van het culturele aanbod per inwoner in de vijftig grootste gemeenten van Nederland. Amsterdam staat bovenaan, gevolgd door Maastricht en Leeuwarden. Nissewaard staat op de laatste plek, net onder Almere.

In de loop van 2018 publiceren de Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten ook cijfers over cutuurparticipatie en -geldstromen per regio.