Johan Simons (1946) wordt vanaf september 2018 intendant van het Schauspielhaus Bochum. Hij gaat dit combineren met zijn functies als artistiek leider van NTGent en directeur van Theater Rotterdam. Op die manier wil hij een Europees theaterensemble creëren, waarbij meertaligheid, diversiteit en het ontwikkelen van nieuw repertoire in een actuele Europese context de basis vormen. 

Dit heeft het stadsbestuur van Bochum vanmiddag definitief bevestigd.

In Bochum neemt Simons het stokje over van intendant Anselm Weber, die per 2017 naar Schauspeilhaus Frankfurt vertrekt. Tot Simons’ aantreden in Bochum vervult dramaturg Olaf Kröck een jaar de rol van interim-intendant, zodat Simons zijn werk als intendant van de Ruhrtriennale tot en met 2017 kan afronden.

NTGent is blij met deze strategische keuze. Het gezelschap laat weten zich te verheugen op de mogelijkheid om verder te bouwen aan een internationaal georiënteerd stadstheater. ‘Door de dynamiek in Vlaanderen en in Duitsland te combineren, ontstaan mogelijkheden en middelen die uitzonderlijk werk mogelijk maken’, aldus NTGent.

Foto: Stephan Glagla/Ruhrtriennale