Onder de naam Het NieuwTG hebben Gentse theaterstudenten en net afgestudeerde makers een plan gepresenteerd voor een nieuw Gents stadstheater. Ze reageren daarmee op de strubbelingen bij NTGent, dat na subsidie-inperkingen en het vertrek van artistiek leider Johan Simons en enkele acteurs met een identiteitscrisis lijkt te kampen.

Het NieuwTG (Nieuw Toneel Gent) kiest in zijn toekomstvoorstel voor het ensemble als centrale organisatievorm. ‘We willen een stadstheater dat door kunstenaars zelf in handen wordt genomen. Kunstenaars zijn nu te vaak consument van een cultuurbeleid’, schrijven ze in hun presentatie in het Vlaamse Podiumtijdschrift Etcetera en cultuurmagazine rekto:verso.

Dat centrale ensemble definiëren de jonge makers vervolgens ‘als een groep spelers, theatermakers, schrijvers, scenografen en dramaturgen (dus niet enkel acteurs) die collectief beslissen en verantwoordelijkheid opnemen’.  Er is in hun plannen geen plaats meer voor een artistiek leider.

Inhoudelijk krijgt het ensemble carte blanche. Repertoire is geen vereiste voor Het NieuwTG. ‘Voorstellingen kunnen net zo goed tekstloos zijn, of dansant, multimediaal, beeldend of participatief.’ Essentieel is dat de podia van het stadstheater zich openstellen ‘voor experiment en ontwikkeling, zonder daarbij een aanbod voor een breed publiek uit het oog te verliezen’. Naast een groot platform met werk voor een breed en divers publiek, moet er een experimenteel platform zijn ‘voor werk dat de bestaande vormen uitdaagt’ en een ontwikkelingsplatform ‘waarbinnen de focus verschuift van tonen naar trainen, van presentatie naar onderzoek’.

Het stadstheater moet daarbij de hiërarchie tussen de grote en kleine zaal ondermijnen. ‘Zowel experimenteel als breed gedragen werk gaan door op de grote én de kleine scène.’

Eerder beplakten de studenten van de Gentse theaterschool de gebouwen van NTGent met een open sollicitatie. Maar in hun nieuwe toekomstplan spelen ze zelf geen concrete rol. NTGent heeft Het NieuwTG wel alvast uitgenodigd om op 12, 13 en 14 januari voor een eerste keer binnen de muren van de schouwburg aan de slag te gaan. Tijdens ‘De Driedaagse – Utopieën voor een schouwburg‘ krijgen de jonge makers er drie dagen en twee nachten vrij spel.

De komende dagen presenteert podiumtijdschrift Etcetera meerdere toekomstvoorstellen voor het Gents stadstheater, onder meer van dramaturg Hildegard De Vuyst en Mathieu Charles.