De gemeente Utrecht heeft de adviezen van de Commissie Cultuurnota 2013-2016 overgenomen in haar subsidievoorstellen: 28 van de 88 meerjarige subsidieaanvragen zijn afgewezen. Zo hebben ’t Barre Land, OMSK, Thibaud Delpeut, Het Lab, TheAter EA en The Lunatics het advies ‘niet subsidiabel’ gekregen.

De gemeente maakte deze week haar Subsidievoorstellen 2013-2016 bekend, waarin zij onderscheid maakt tussen ‘subsidiabel’, ‘subsidiabel met prioriteit’ en ‘niet subsidiabel’. Subsidiabel met prioriteit zijn instellingen met artistieke excellentie danwel een belang voor de sector en de stad. Hieronder vallen De Utrechtse Spelen, DOX en Het Filiaal. De gemeente is voornemens de subsidie van deze instellingen met 50.000 euro te verhogen ten opzichte van het subsidieniveau van 2012.

Ook wil de gemeente de subsidiebijdrage aan festivals verhogen. Festivals met prioriteit kunnen rekenen op 70.000 euro extra ten opzichte van 2012 en festivals met een positief advies die al subsidie ontvingen in 2009-2012 op 50.000 euro. De gemeente stelt voor het nieuwe Spring Festival Utrecht, de fusie tussen Festival a/d Werf en Springdance, in 2013 en 2014 een aanvullend bedrag van 50.000 euro te verlenen. Hiermee kan de afbouw van de twee huidige organisaties en de investeringen in het nieuwe festival worden bekostigd.

Aan alle instellingen met een voorstel voor subsidie heeft de gemeente gevraagd om uiterlijk 15 oktober een aangepaste begroting en een herzien activiteitenplan 2013 in te dienen. Op 8 november moeten de meerjarige subsidies worden goedgekeurd door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting voor 2013.

(Koning Lear (en de narren) van Shakespeare (zijn kwaad) – ’t Barre Land foto: Fran van der Hoeven)