Alle theaterinstellingen in de gemeente en provincie Groningen krijgen van de Groningse Kunstraad een positief advies. Maar doordat de subsidiebudgetten ernstig zijn overvraagd, krijgen de meeste instellingen een lagere subsidie dan zij hebben aangevraagd. Voor veel instellingen blijft de subsidie daarmee gelijk aan het huidige kunstenplan, blijkt uit het Adviesrapport van de Groningse Kunstraad over de cultuurnota’s 2017-2020. In november presenteren de gemeente en provincie de definitieve subsidietoekenningen.

In het advies krijgt het Noord Nederlands Toneel slechts de helft van de aangevraagde 500 duizend euro. Dit is echter nog altijd meer dan de huidige subsidie van 185 duizend euro en zakelijk leider Arie Wink is dan ook positief: ‘Hieruit blijkt de waardering van de afgelopen jaren en vertrouwen in de toekomst voor de toch bijzondere multidisciplinaire koers die we hebben ingezet.’ Vanaf 2017 nemen Guy Weizman en Julie Van den Berghe de artistieke directie over van Ola Mafaalani.

Ook voor Club Guy & Roni, met wie het NNT nauw samenwerkt, adviseert de raad aanzienlijk minder dan het aangevraagde bedrag. Het gezelschap vroeg in totaal 700 duizend euro aan bij gemeente en provincie, maar krijgt een advies voor 226 duizend euro.

Grand Futura, de stichting die van het Grand Theatre opnieuw een toonaangevend theater en productiehuis wil maken, krijgt van de raad een advies voor 500 duizend euro. De stichting vroeg 750 duizend aan. Deze subsidie geldt enkel voor 2017; eind 2017 moet de gemeente inhoudelijk en financieel de balans opmaken om de hoogte van het subsidiebedrag voor 2018-2020 vast te stellen.

De raad noemt Het Houten Huis ‘een aanwinst voor de gemeente en provincie Groningen’. De raad is positief over het inhoudelijk en financieel sterke format van Noorderzon, waarmee ‘een groot en breed publiek van binnen en buiten de provincie Groningen wordt bereikt’. Als de gemeente het raadsadvies opvolgt, gaan zowel Het Houten Huis als Noorderzon er komend kunstenplan qua subsidie op vooruit.

Ook Jonge Harten Festival gaat er op vooruit, al krijgt het festival minder dan aangevraagd. De subsidie van Theatervooropleiding De Noorderlingen blijft vrijwel gelijk. De raad is positief: ‘De kwaliteit van het aangeboden talentontwikkelingstraject is steevast hoog.’

De raad is te spreken over ‘het heldere profiel, de sterke programmering en het onmiskenbare belang hiervan voor de stad Groningen’ van de Oosterpoort en Stadsschouwburg (OPSB). Wel is er een kritische noot: van een organisatie van dergelijke omvang met een relatief forse subsidie mag een stevigere maatschappelijke of verbindende rol worden verwacht, schrijft de raad. De subsidie voor de OPSB komt uit het budget werkmaatschappij (8,2 miljoen) en valt buiten het financiële kader van dit raadsadvies.

Foto Borgen – Noord Nederlands Toneel: Reyer Boxem