Een extern bedrijf gaat de misstanden rondom grensoverschrijdend gedrag op de Toneelacademie Maastricht onderzoeken. Het gaat om het bedrijf Bezemer Kuiper & Schubad, dat zich profileert als specialist in de aanpak van ongewenste omgangsvormen.

Een woordvoerder van Zuyd Hogeschool, de instelling waar de Toneelacademie onder valt, meldt aan De Limburger dat het extern onderzoek plaatsvindt ‘in het kader van waarheidsvinding, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en ter rechtsbescherming van álle betrokkenen.’ Wanneer het onderzoek is afgerond kan hij niet zeggen.

Begin november kwam aan het licht dat een docent van de toneelschool wordt beticht van machtsmisbruik en seksuele intimidatie in de omgang met studenten. De docent in kwestie is in afwachting van nader onderzoek op non-actief gesteld. Zuyd Hogeschool heeft vervolgens een interne ombudsvrouw gevraagd een onderzoek in te stellen. Op basis van haar bevindingen heeft de hogeschool nu het externe bedrijf ingeschakeld.

In januari berichtte de Volkskrant dat de Toneelacademie Maastricht in 2005 al wist van de klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en een cultuur van intimidatie op school. Tegen de nu geschorste docent zou de school in het verleden al maatregelen hebben genomen. De Toneelacademie Maastricht is na Amsterdam en Arnhem de derde toneelschool die vorig jaar in opspraak kwam rondom grensoverschrijdend gedrag van docenten.

Half januari werd bekend dat er een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen binnen de podiumkunsten-, film- en televisiesector wordt gestart. Het is de bedoeling dat het meldpunt dit voorjaar nog operationeel zal zijn.

Foto Toneelacademie Maastricht: Kleon3/Wikimedia