Directeur Annabelle Birnie verlaat per 1 januari 2021 het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Birnie (1968) gaat leidinggeven aan De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam, die onder dezelfde beheerorganisatie vallen.  De Raad van Toezicht van het AFK beraadt zich over haar opvolging. 

Volgens Erik van Ginkel, voorzitter van de Raad van Toezicht van het fonds, heeft Bernie de afgelopen jaren vanuit het AFK ‘een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Amsterdamse kunstsector’. Ze bouwde de rol van het fonds uit als kennispartner en uitvoeringsorgaan in het Amsterdamse Kunstenplan en werkte daarbij aan een nauwere samenwerking met gemeente en Kunstraad. Ook werd onder haar leiding het pakket aan meerjarige regelingen vernieuwd. De Innovatiesubsidies werden sterk vereenvoudigd en Diversiteit & Inclusie is geïmplementeerd als hoofdcriterium in de vierjarige regeling ‘21-‘24.