Belangenorganisatie Kunsten ’92 heeft per brief Minister van OCW, Jet Bussemaker, verzocht om eerdere incidentele oplossingen voor tekorten in de cultuursector structureel te maken. Dat is nodig om ‘het zeer waardevolle middenveld in de sector overeind te houden’.

Op 8 december 2016 heeft de Tweede Kamer – mede onder druk van Kunsten ’92 – voor 2017 10 miljoen extra vrijgemaakt voor instellingen die een positieve beoordeling hebben gehad van het Fonds Podiumkunsten, maar aan wie wegens de beperkte middelen van het fonds geen toereikende subsidie werd toegekend (de zogenaamde B-categorie).

De injectie moest deze instellingen in ieder geval de mogelijkheid geven te overleven tot de volgende kabinetsperiode na de verkiezingen in maart. De verwachting was dat er tijdens de kabinetsformatie en in een volgend kabinet zicht zou komen op een structurele regeling. Maar nu de formatie dermate lang voortduurt, komen genoemde culturele instellingen in de problemen: ‘Het jaar 2017 is voor de helft voorbij en men kan geen plannen voor 2018 en daarna maken’, meldt de brief.

Deze problematiek beperkt zich volgens Kunsten ’92 niet tot de podiumkunsten, maar heeft ook gevolgen voor de beeldende kunst en het gehele culturele veld.