Er gaat structureel 170 miljoen euro extra naar cultuur. Dat staat in het regeerakkoord dat de VVD, D66, CDA en ChristenUnie gisteren presenteerden. Met de extra investering willen de coalitiepartners ‘herstel, vernieuwing en groei mogelijk maken’.

De woorden Theater, Dans of Podiumkunsten vallen nog niet in het 50 pagina’s tellende document ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’, maar de coalitiepartners noemen cultuur van wezenlijk belang voor onze samenleving en een investering in onze maatschappij. ‘De verbindende, inspirerende en prikkelende kracht van kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar brengt, daagt uit en biedt nieuwe perspectieven.’

Corona toonde volgens de coalitie ‘het innovatie vermogen van de cultuursector, maar ook haar kwetsbaarheid’. Er moet een herstelplan komen om zowel professionals, instellingen als amateurverenigingen er weer bovenop te helpen en te versterken. Daarnaast zijn er plannen voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie, inclusief eerlijke salarissen, en het stimuleren van cultureel ondernemerschap. Door een goede regionale spreiding en extra investeringen in cultuurparticipatie en -educatie, wil de coalitie cultuur toegankelijk maken voor iedereen.

Ten slotte willen de partners ook meer aandacht voor onze gezamenlijke geschiedenis, slavernijverleden en hedendaags racisme.

Belangenverening Kunsten ’92 is blij met de extra structurele investeringen. ‘Met dit extra bedrag heeft het komende kabinet Rutte IV gehoor gegeven aan het consequente pleidooi vanuit het culturele veld dat een forse structurele investering noodzakelijk is voor een vitale culturele en creatieve sector.’ Het nieuwe coalitieakkoord vraagt volgens de vereniging nog veel uitwerking, maar is een goede stap om de enorme uitdagingen waar de sector voor staat aan te pakken.

Foto: Oudejaarsconference Nieuw Bloed van Peter Pannekoek, Hans Peter van Velthoven