Verbeter de zwakke arbeidsmarktpositie van medewerkers in de culturele sector en ken structureel subsidie toe aan alle instellingen die een positieve beoordeling hebben gehad van het Fonds Podiumkunsten. Het zijn enkele van de adviezen die Kunsten ’92 aan de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer heeft gestuurd, in een brief ter voorbereiding op het debat over de cultuurbegroting op 13 november.

De landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed reageert in de brief op het regeerakkoord en doet een aantal aanbevelingen voor het cultuurbeleid voor de komende vier jaar.

Kunsten ’92 laat weten verheugd te zijn dat het nieuwe kabinet de investeringen in cultuur weer laat oplopen. De vereniging hoopt dat met deze middelen de grootste knelpunten en problemen in de sector, waarvoor in het vorige kabinet al met incidentele middelen voorzieningen zijn getroffen, structureel worden opgelost. Ze doelen daarbij op de zwakke arbeidsmarktpositie van kunstenaars en werkenden in de culturele sector en de structurele financiering van de culturele instellingen en gezelschappen die een positieve beoordeling hebben gehad van het Fonds Podiumkunsten, maar aan wie nog geen toereikende subsidie is toegekend (de instellingen in de B-categorie).

De in het regeerakkoord aangekondigde uitbreiding van de Basisinfrastructuur (BIS) moet volgens de belangenvereniging in een breder perspectief bezien worden, waarbij ook de taakverdeling tussen de BIS en de fondsen tegen het licht wordt gehouden. Verder vraagt Kunsten 92′ onder meer aandacht voor experimenteerruimte bij instellingen, de gevolgen van de BTW-verhoging en regionale verankering van talentontwikkeling.

In verband met de extra ruimte voor goed collectiebeheer in het regeerakkoord vraagt Kunsten ’92 aandacht voor de culturele archieven die onder meer de Universiteit van Amsterdam onder haar hoede heeft genomen, toen de sectorinstituten voor Theater (TIN) en Muziek (MCN) werden opgeheven.