69 instellingen, waaronder zo’n 28 uit de podiumkunsten, hebben een aanvraag ingediend om een ‘ontwikkelinstelling’ in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) van het rijk te worden. Voor alle cultuursectoren samen zijn daar in totaal 15 plekken te verdelen.

Dit blijkt uit de adviesaanvraag die Minister Van Engelshoven van cultuur vorige week stuurde aan de Raad voor Cultuur. De Raad adviseert over alle vierjarige subsidies voor instellingen in de BIS voor de periode 2021-2024. In totaal moet de Raad 208 subsidieaanvragen beoordelen van 200 instellingen – sommige instellingen vragen op twee plekken aan, zoals Het Nationale Theater (theater en jeugdtheater) of Theater Rotterdam (theater en ontwikkelinstelling). In totaal is bijna 255 miljoen euro aangevraagd voor een budget van ruim 193 miljoen. Buiten de 15 plekken voor ontwikkelinstellingen zijn er specifiek voor podiumkunsten 56 plekken beschikbaar in verschillende functies.

De grote wijzigingen in de BIS op het gebied van podiumkunsten per 2021, is de nieuwe ruimte voor 7 muziekensembles; uitbreiding van jeugdpodiumkunsten van 9 naar 15 plekken (bedoeld om andere disciplines zoals dans en muziek voor de jeugd op te nemen in de BIS); uitbreiding van het aantal festivals van 3 naar 7; en de omvorming van de drie plekken voor talentontwikkeling naar 15 zogenaamde ‘ontwikkelplekken’: instellingen die voornamelijk aan ‘talent- of genreontwikkeling’ doen. Ze zijn volgens de minister nadrukkelijk bedoeld voor alle cultuursectoren en -disciplines.

Voor al deze nieuwe plekken is het aantal aanvragers veel hoger dan het aantal plekken. 15 muziekensembles, 20 jeugdgezelschappen en 24 festivals dienden een aanvraag in. Voor de – tamelijk vaag omschreven – ontwikkelfunctie zijn er dus 69 aanvragers die gezamenlijk 37,7 miljoen euro vragen – er is 8,7 miljoen beschikbaar. Naar verwachting wordt de helft van de 15 ontwikkelplekken toegewezen aan podiumkunstinstellingen. Zowel de minister als de Raad voor Cultuur hebben aangegeven dat binnen deze functie ruimte moet zijn voor tot nu toe niet in het cultuurbeleid opgenomen genres als musical, urban arts en mode.

Ook nieuw in de BIS zijn twee functies die betrekking hebben op het podiumkunsterfgoed. Voor de functie ‘Beheer, behoud en ontsluiting sectorcollecties’ heeft het Steunfonds Allard Pierson een aanvraag gedaan. Het gaat hierbij om de collectie van het voormalige Theater Instituut Nederland, die na de sluiting van het instituut in 2013 onderdak heeft gevonden bij Allard Pierson, de afdeling bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is er een ‘Netwerk- of platformfunctie sectorcollecties’ waarvoor een samenwerkingsverband van zeven instellingen – waaronder stichting BPN, de uitgever van Theatermaker en Theaterkrant.nl – een aanvraag heeft ingediend.

Op plekken waar geen veranderingen zijn in de BIS, is het aantal aanvragers overzichtelijker. In de categorie Theater hebben zich geen nieuwe gezelschappen gemeld voor de negen beschikbare plekken. Deze zullen dus naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde ingevuld worden als de voorbije subsidieperiode. Opmerkelijke nieuwe aanvrager voor een BIS-plek in de dans is Club Guy & Roni. Er zijn daar vier plekken te verdelen, die al sinds de invoering van de BIS ingevuld worden door Introdans, Nationale Opera & Ballet, Nederlands Dans Theater en Scapino Ballet Rotterdam.

Meest opmerkelijke aanvrager is Johannes de Nar (Hans Rek), die een aanvraag indiende voor de subsidie voor Internationaal Cultuurbeleid, al jaren ingevuld door DutchCulture, die daar ook dit jaar op ingetekend heeft. De Nar wil de Nederlandse cultuur internationaal gaan promoten door middel van live rollenspelen op een internationaal georiënteerd Twitch-kanaal. Geïnspireerd op fantasy games als Dungeons & Dragons wil hij enkele hoofdspelers laten tijdreizen ‘dwars door de Nederlandse cultuur’.

De Raad voor Cultuur zal op 4 juni 2020 zijn advies over de BIS-aanvragen aanbieden aan minister Van Engelshoven. Op Prinsjesdag (15 september 2020) maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de nieuwe BIS.