Álle positief beoordeelde plannen dienen gehonoreerd te worden. Daarvoor pleiten 43 culturele instellingen vandaag bij wethouder Touria Meliani in een open brief in Het Parool. De instellingen kregen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst onlangs positief advies, maar geen geld wegens een te klein fondsbudget.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) kan nu voor de komende subsidieperiode 56 aanvragen met een positieve beoordeling niet subsidiëren. Om elf afgevallen theaterinstellingen alsnog te kunnen steunen, legde het fonds bij de Amsterdamse gemeenteraad een verzoek neer om 1,9 miljoen euro toe te voegen aan zijn budget. Procentueel konden er minder theaterorganisaties gesubsidieerd worden dan instellingen in andere sectoren als film, dans, muziek en cultuureducatie.

De briefschrijvers ‘juichen het gelijkheidsbeginsel toe’, maar vinden ‘het uitsluitend toepassen daarvan om een achteraf geconstateerd percentueel probleem op te lossen geen recht doen aan de belangen van de 45 overige culturele instellingen die eveneens een positief advies kregen maar niet of slechts gedeeltelijk zijn gehonoreerd’.

De instellingen pleiten ervoor álle positief beoordeelde aanvragen te honoreren en doen een dringend beroep op de wethouder om de gemeenteraad de daarvoor benodigde 6,6 miljoen te vragen.

‘De culturele instellingen die door corona al hard geraakt worden en nu ook buiten de AFK-boot dreigen te vallen, vormen een belangrijke schakel in de culturele ketens in alle kunstdisciplines, en in het bereiken van een diverse groep deelnemers en publiek in heel Amsterdam.’

De oproep wordt ondersteund door onder meer Abdelkader Benali, Beppie Blankert, Krizstina de Châtel, Martijn Sanders, Bart Schneemann, Calliope Tsoupaki, en door de directies van Conservatorium van Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ en het Genootschap Nederlandse Componisten.