Bernadette Stokvis, directeur van het Korzo Theater Den Haag, zal per 1 februari 2013 aantreden als zakelijk directeur van Maas. Samen met artistiek directeur Moniek Merkx (nu Max.) neemt ze de leiding van het gezelschap en van het eigen theater De Gouvernestraat in Rotterdam op zich.

Stokvis is sinds 1984 werkzaam bij het Korzo Theater, productiehuis voor dans, waar ze van 1992 tot 1998 artistiek directeur was en sinds 1998 algemeen directeur. Ook zat ze van 1994 tot 2004 in het bestuur van Meekers, van 2003 tot 2009 in het bestuur van Directie Overleg Dans en sinds 2008 is ze lid van de Raad van Toezicht van het TIN.

Vanaf 1 januari 2013 fuseren Meekers, Max en Siberia tot Maas. Het Rotterdamse gezelschap zal zich gaan richten op het produceren van theater en dans voor een jong publiek en zal voor jeugd en jongeren gaan programmeren in het eigen huis. Behalve Stokvis en Merkx bestaat de leiding uit een artistieke raad die de algemene artistieke beleidslijnen bepaalt. Hierin nemen onder anderen Arthur Rosenfeld (Meekers) en Jolanda Spoel (Siberia) plaats.

Maas ontving een positief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) voor de periode 2013-2016 en van de Raad voor Cultuur voor de kernfunctie jeugdtheater. Bovendien beoordeelde het Fonds Podiumkunsten de aanvraag voor de kernfunctie dans positief en honoreerde de aanvraag grotendeels. Deze maand bleek ook dat het Rotterdamse college van B&W in zijn verdelingsvoorstel extra geld ter beschikking stelt voor de exploitatie van het theater aan de Gouvernestraat, bovenop het bedrag dat in april al was geadviseerd door de RRKC. Half november wordt tijdens de begrotingsbehandeling het verdelingsvoorstel vastgesteld  door de Gemeenteraad van Rotterdam.