The Art of Impact heeft in de tweede en laatste open oproep vijftig projectvoorstellen gehonoreerd. Maar liefst 290 aanvragers dienden een voorstel in, verdeeld over verschillende kunstdisciplines en maatschappelijke domeinen.

Gehonoreerd zijn onder andere Theatergroep Landgenoten met de voorstelling Club Paradis, waarin zij de grote maatschappelijke vraagstukken van 2de en 3de generatie ‘Nieuwe Nederlanders’ onderzoekt. Ook We doen het wel zelf van Wunderbaum, een rondreizend spektakel over het einde van de verzorgingsstaat en de glorende participatiesamenleving krijgt subsidie, net als Frascati, Maas theater en dans en de Toneelmakerij.

The Art of Impact is een tweejarig stimulerings- en onderzoeksprogramma dat in opdracht van minister Bussemaker (OCW) is ontwikkeld door de zes landelijke publieke cultuurfondsen. OCW heeft een budget van zeven miljoen euro beschikbaar gesteld voor bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke thema’s en vraagstukken hebben. Het ging begin 2015 van start.

Een overzicht met alle gehonoreerde projecten is hier in te zien.

Foto We doen het wel zelf van Wunderbaum: Anke Teunissen