De Kunstraad Groningen heeft gisteren zijn advies aan de gemeente bekend gemaakt. De Raad heeft dertig podiumkunstinstellingen beoordeeld en wil met zijn advies eraan bijdragen dat Groningen de vijfde cultuurstad van het land blijft. Noord Nederlandse Dans krijgt de zwaarste klap te verduren. Het gezelschap komt, wat de Raad betreft, niet voor subsidie van Groningen in aanmerking, omdat het er onvoldoende in geslaagd is ‘vorm te geven aan de functie van dansvoorziening van het Noorden’.

Het festival Noorderzon is de grote winnaar onder de aanvragers. De Raad noemt de programmering van Noorderzon ‘van uitzonderlijke artistieke kwaliteit’. Het gevraagde bedrag van 490.000 euro wordt in het advies dan ook gehonoreerd. Dit betekent bijna een verdubbeling van de huidige subsidie.

Dansgezelschap Club Guy & Roni lijkt de functie van Noord Nederlandse Dans over te kunnen nemen. De Raad adviseert de gemeente om ‘de ambitie van Club Guy & Roni als dansgezelschap van Groningen te honoreren’ vanwege ‘het sterke artistieke profiel, de brede oriëntatie op talentontwikkeling en educatie en de inbedding in de stad’. Hoewel de geadviseerde 120.000 euro een verdubbeling is van de huidige subsidie, is het flink minder dan de gevraagde 400.000 euro. De Raad ziet schaalvergroting niet als noodzakelijk of wenselijk voor de artistieke kwaliteit van Guy & Roni.

Door cultuurinstellingen in Groningen waren, met het oog op de bezuinigingen, plannen gesmeed om allianties te vormen. Noorderzon, De Noorderlingen en het Grand Theatre stelden voor de handen ineen te slaan, terwijl het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en Theater de Citadel een plan hebben ingediend om te komen tot een ‘Stadsgezelschap’. Deze plannen tot samenwerking zijn niet onverdeeld positief ontvangen door de Raad. De eerste alliantie ‘biedt geen adequaat antwoord en mist een sterk draagvlak’, terwijl de tweede  ‘potentieel [heeft] om uit te groeien tot een zich landelijk onderscheidend gezelschap’. Het samengaan van NNT, Club Guy & Roni en Theater de Citadel zou echter niet tot hogere kosten moeten leiden. ‘Die ontwikkeling dient zich organisch te voltrekken en vooral inhoudelijk interessant te zijn.’

Voor het Grand Theatre wordt een stop geadviseerd wat betreft de financiering van de productiehuisfunctie. De gemeente kan het wegvallen van de rijkssubsidiëring niet opvangen en de voorgestelde halvering van het productiehuisbudget is geen oplossing. Het Grand wordt aangespoord om zich alleen te richten op zijn podiumfunctie. In dit kader is de Raad positief over het plan om de kleinezaalprogrammering van de Stadsschouwburg en Oosterpoort tijdelijk onder te brengen bij het Grand Theatre. Het voorstel moet financieel echter beter worden onderbouwd. Van de Stadsschouwburg en Oosterpoort wordt verwacht dat zij tussen 2013 en 2016 400.000 euro beschikbaar stellen voor de realisering van dit plan.

Festival Noorderzon krijgt, ondanks de negatief beoordeelde poging tot samenwerken, 20.000 euro in 2013 en 2014 voor het maken van coproducties, zodat het wegvallen van de productiefunctie van het Grand Theatre gedeeltelijk wordt opgevangen. Binnen de geadviseerde subsidie moet Noorderzon zelf 120.000 (in 2013 en 2014) en 100.000 (in 2015 en 2016) euro opzijzetten voor de coproducties.

Het Noord Nederlands Toneel wordt positief beoordeeld, vanwege een ‘sterke, expressieve stijl en een authentieke, inspirerende visie’ en een positie middenin de samenleving. De gemeente zou het NNT, als theatervoorziening van het noorden, ‘vanzelfsprekend en noodzakelijk’ moeten steunen met 200.000 euro. Groei is echter niet wenselijk, vindt de Raad. Daardoor is het advies 300.000 euro lager dan de aanvraag.

Verder adviseert de Kunstraad om de subsidie van de Citadel,  bijna 40.000 euro, op hetzelfde niveau te houden. Wel krijgt het gezelschap een eenmalige impuls van 40.000  euro voor artistieke ontwikkeling en het bereik van nieuwe doelgroepen. Ook theaterfestival Jonge Harten wordt geroemd om zijn initiatiefrijkheid en ‘prikkelende toekomstvisie’. De huidige subsidie van 60.000 euro blijft  in stand. Eenmalig wordt een financiële impuls van 20.000 euro aangeraden in 2013 en 2014, om het verdwijnen van de productiehuisfunctie van het Grand te compenseren. De Noorderlingen is belangrijk op het gebied van talentontwikkeling, vindt de Kunstraad, maar de gevraagde ruim 100.000 euro is in deze tijden van bezuinigingen niet reëel. De huidige subsidie van 88.000 gaat in het advies omlaag naar 60.000 euro.

In totaal is in de categorie theater voor bijna 8 miljoen euro aangevraagd, waarvan 1,2 miljoen is gehonoreerd in het advies. Wat betreft jeugdtheater is voor bijna 368.000 euro aangevraagd en is 230.000 geadviseerd. Tot slot vroegen de dansgezelschappen voor 470.000 euro aan, waarvan 120.000 in het advies wordt toegewezen.