Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft de toekenningen van zijn Tweejarige subsidies bekend gemaakt. Er is geld voor onder meer Dadodans, Nineties Productions, Well Made Productions, TENT circustheater producties en BAU. Buiten de boot vallen onder meer Zonnehuis Muziektheater, collectief Walden, Lost Project en netwerkorganisatie Danswerf.

Met de Tweejarige subsidies biedt het AFK culturele organisaties, die minimaal twee en maximaal zes jaar bestaan, de mogelijkheid om zich gedurende twee jaar gericht te versterken. Zij kunnen, naast middelen voor reguliere activiteiten, subsidie aanvragen voor ontwikkeling. Van de 33 aanvragen heeft het fonds er achttien gehonoreerd. Er was 1 miljoen euro per jaar te verdelen.

De aanvragers die in 2019-2020 tweejarige subsidie gaan ontvangen, voegen genres toe die in het Kunstenplan van de stad tot dusver nog relatief weinig aan bod komen, zoals circustheater (TENT circustheater producties) en hedendaagse dans voor een (zeer) jonge doelgroep (Dadodans).

Opvallend is het negatief subsidiebesluit voor Danswerf, een nieuwe netwerkorganisatie die als middelpunt van talentontwikkeling in de Amsterdamse danssector wilde gaan opereren, met als coalitiepartners Het Nationale Ballet, ICK Amsterdam, BAU, Danstheater AYA, Veem Huis voor Performance, ISH, de Academie voor Theater en Dans en Dansmakers. Vanuit een gebouw in Noord, waar nu Dansmakers zit, wilde het netwerk gezamenlijke talentontwikkelingsprojecten coördineren en uitvoeren. De procesbegeleiding voor de eerste plannen werd gefinancierd uit een innovatiesubsidie van het AFK.  Er was voor de komende periode 100.000 euro per jaar aangevraagd.

De beoordelingscommissie is van mening dat ‘de versterking van de danssector die Danswerf nastreeft ertoe kan bijdragen dat er een breed aanbod van dans en van danstalent in de stad aanwezig blijft’ en daarmee een bijdrage kan leveren aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod. Maar de commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de ingediende subsidieaanvraag als onvoldoende, onder meer door het ontbreken van overkoepelende artistieke uitgangspunten of visie op talentontwikkeling. Ook een duidelijke visie op zakelijk vlak en de bedrijfsvoering ontbreekt, net als een duidelijke omschrijving van de aard, diversiteit en omvang van het beoogde publiek.

Bekijk hier alle besluiten ten aanzien van de Tweejarige subsidies 2019-2020.