Elf theaterinstellingen hebben in Amsterdam alsnog voor de komende vier jaar subsidie gekregen. Het voorstel daartoe van het college van B en W werd woensdag goedgekeurd door de gemeenteraad. De theaters, gezelschappen en festivals hadden al positief advies gekregen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), maar geen geld wegens gebrek aan beschikbaar budget. 

Afgelopen juni werd duidelijk dat de categorie theater de dupe was geworden van een aantal budgetverschuivingen in Amsterdam. Theater had procentueel minder geld gekregen dan andere genres. Bij het uitbrengen van zijn subsidie-adviezen deed het AFK daarom een oproep aan de gemeenteraad om 1,9 miljoen euro extra toe te voegen aan het fondsbudget om daarmee nog 11 extra theaterinstellingen te kunnen steunen. Dat extra geld kwam er niet, wel heeft het Fonds woensdag toestemming gekregen om het nodige budget uit andere eigen regelingen te halen (onder meer de Innovatiesubsidies).

Bij de keuze van de elf volgt de gemeente het advies van het AFK, dat volgens een puntensysteem een ranglijst opstelde van de gezelschappen waarvan ze de subsidie-aanvraag positief beoordeelden, maar waar het begin augustus dus geen geld meer voor had. Het gaat om Adelheid+Zina, Afro Vibes, RAST, Feikes Huis, Amsterdams Kleinkunst Festival, De Kleine Komedie, Storytelling Centre, Raymi Sambo Maakt, TENT circustheater producties, Rudolphi Producties en BOG.

In totaal kregen begin augustus 28 theaterinstellingen positief advies zonder honorering. Wegens een lagere plek op de ranglijst zullen onder meer het Amsterdamse Bostheater, Golden Palace, Dood Paard, Urban Myth en Discordia ondanks positief advies nog steeds afvallen.

De afgelopen weken is er hard gelobbyd om, net als bij het landelijke Fonds Podiumkunsten, de hele zogenaamde b-lijst te honoreren. Maar voor deze instellingen bleek het afgelopen raadsdebat weinig hoop. Cultuurwethouder Touria Meliani noemde enkele reddingsopties, die ze meteen daarna zelf weer ontkrachtte. Een laatste strohalm kan misschien de tweejarige regeling zijn. Deze subsidie, eigenlijk bedoeld voor jonge makers, wil Meliani ook openstellen voor instellingen die al langer dan zes jaar bestaan. Voor deze regeling is op dit moment wel slechts 7 ton beschikbaar. Extra middelen zouden weer uit andere regelingen van het Fonds zelf moeten komen.

De plek onder de zaaglijn blijkt een plek voor valse hoop. Alle problemen zouden volgens Meliani zelfs zijn ontstaan omdat het AFK niet is uitgegaan van het beschikbare budget, maar vanuit zijn eigen criteria. Het fonds kreeg van meerdere raadsleden soortgelijke kritiek. Het had een integralere, bredere afweging moeten maken.

Foto Tosca van Theater RAST, Jean van Lingen