Om meer instellingen structureel te kunnen subsidiëren wil de Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani  – naast de innovatieregeling – ook geld halen uit onder meer de tweejarige- en projectregeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Dat stelt ze voor in een brief aan de gemeenteraad. Daarmee komen er voor jonge cultuurmakers mogelijk minder mogelijkheden in de stad.

Met de budgetverschuivingen wil Meliani in de eerste plaats 11 extra theaterinstellingen en museum Ons’ Lieve Heer op Solder redden, zonder extra budget vrij te maken.

Meer gevestigde makers, minder nieuwkomers?
De elf theaterinstellingen kregen onlangs een positief advies van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, maar geen geld wegens het budgetplafond in de betreffende regeling. Het Fonds stelde aan de gemeenteraad voor om 1,9 miljoen euro aanvullend budget vrij te maken voor zijn vierjarige subsidieregeling om deze 11 alsnog te kunnen subsidiëren. Voor de discipline theater leidde een extreme overvraag ertoe dat relatief veel instellingen met goede plannen niet in aanmerking kwamen voor subsidie in de nieuwe periode.

De wethouder kan zich vinden in deze conclusie. Het geld moet echter volledig van het Fonds zelf komen, namelijk 1,5 miljoen euro uit zijn innovatieregeling en 375.000 euro uit de tweejarige regeling voor jonge instellingen. Deze laatste regeling (met een totaalbudget van 1,1 miljoen) biedt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op zowel artistiek als zakelijk vlak. Onder meer Collectief Walden, TENT, Dadodans en Well Made Productions maakten afgelopen twee jaar hiervan gebruik.

Wat de wethouder betreft, kan het AFK trouwens via een aangepaste tweejarige regeling nog meer afgevallen vierjarige aanvragers redden, ook uit andere disciplines dan theater. Ze verzoekt daarbij het AFK om te onderzoeken hoe het budget voor de regeling dan opgehoogd kan worden vanuit andere budgetten van het fonds. Er zou nog 4,7 miljoen nodig zijn om alle overige instellingen met positief advies alsnog te steunen  – naast de genoemde 11 theaterinstellingen. De vraag is echter uit welk AFK-potje dat dan weer zou moeten komen.

Meer erfgoed, minder nieuwe kunstprojecten?
Uit de regeling projectsubsidies doet de wethouder al een grote greep voor de redding van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, dat bij de discipline Erfgoed onder de zaaglijn belandde. Om het museum een plek te geven in de Culturele basisinfrastructuur van de stad, de zogenoemde Amsterdamse Bis, wil ze 600.000 euro uit de projectpot van het AFK halen. Deze regeling is eigenlijk bedoeld voor de ondersteuning van kunstprojecten van professionele kunstenaars, culturele organisaties en instellingen uit alle disciplines (dus ook theater en dans). Vaak komen deze aanvragen ook van jongere makers, die (nog) niet aangesloten zijn bij een structureel gesubsidieerde organisatie.

Foto: Papier van Dadodans|Gaia GONNELLI, Moon Saris