Het Amsterdamse college van B en W wil dat de subsidieaanvragen van elf theaterinstellingen alsnog gehonoreerd gaan worden. De gezelschappen, theaters en festivals hadden positief advies gekregen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), maar geen geld wegens gebrek aan beschikbaar budget. Dat meldt Het Parool vandaag. Het voorstel van het college moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Bij de keuze van de elf volgt het college het advies van het AFK, dat een ranglijst opstelde van alle gezelschappen waarvan ze de subsidie-aanvraag positief beoordeelden, maar waar het begin augustus geen geld meer voor had. Bovenaan staan Adelheid+Zina, Afro Vibes, RAST, Feikes Huis, Amsterdams Kleinkunst Festival, De Kleine Komedie, Storytelling Centre, Raymi Sambo Maakt, TENT circustheater producties, Rudolphi Producties en BOG.

In totaal kregen begin augustus 28 theaterinstellingen positief advies zonder honorering. Wegens een lagere plek op de ranglijst zullen onder meer Golden Palace, Dood Paard, Urban Myth en Discordia ondanks positief advies nog steeds afvallen.

Afgelopen juni werd duidelijk dat de categorie theater de dupe was geworden van een aantal budgetverschuivingen en procentueel minder geld zou krijgen. Bij het uitbrengen van zijn subsidie-adviezen deed het AFK daarom een oproep aan de gemeenteraad om 1,9 miljoen euro extra toe te voegen aan het fondsbudget om daarmee nog 11 extra theaterinstellingen te kunnen steunen.

Het benodigde bedrag wil wethouder Meliani bij het fonds zelf halen (1,5 miljoen bij de Innovatieregeling en 375.000 euro uit de tweejarige regeling van het fonds voor jonge organisaties). De gedachte daarachter is volgens Het Parool dat alle cultuurinstellingen vanwege de beperkingen van de coronacrisis toch wel gedwongen zijn om te vernieuwen.

Maandag vroegen 43 Amsterdamse culturele instellingen in een open brief aan de wethouder om álle positief beoordeelde aanvragen te honoreren, ook die uit andere disciplines. Net als ACI (Amsterdamse Culturele Instellingen), waren de briefschrijvers eveneens tegen het idee om daarvoor geld uit het Innovatiebudget te halen. ‘De rekening wordt dan bij de instellingen gelegd die deze regeling hard nodig hebben.’

Het voorstel van het college staat officieel pas geagendeerd voor een raadscomissievergadering van 16 september, en zal in de gemeenteraadsvergadering van 30 september of 1 oktober behandeld worden.

Foto: Tosca van Theater RAST en ITA, Jean van Lingen