De crisis bij Kwatta, binnenhalen van nieuw publiek, Connor Schumacher, danstrainingen, Joeri Vos, wat artiesten goede zalen vinden en een nieuwjaars Theatercryptogram. Download als PDF.