In het conceptverkiezingsprogramma Niet doorschuiven maar aanpakken gaat de VVD er nog steeds van uit dat kunstenaars in het verleden te veel afhankelijk waren van subsidies en dat dankzij de VVD hieraan de afgelopen periode een einde is gekomen. ‘Dit was geen makkelijke, maar wel een noodzakelijke omslag,’ stelt het programma. Volgens de VVD heeft de sector goed gereageerd en is ze volop bezig om nieuwe initiatieven te ontplooien.

De VVD wil verdergaan op de ingeslagen weg. De partij pleit ervoor dat het aandeel eigen inkomsten ten opzichte van subsidies van kunstenaars in de volgende periode sneller omhooggaat. ‘Elke culturele instelling is zelf verantwoordelijk om steeds het eigen bestaansrecht af te dwingen en aan te tonen. Een bloeiende sector weet bezoekers, donateurs, vrijwilligers en sponsoren aan zich te binden. Dat kan door op een slimme manier mensen mogelijkheden te bieden om te geven aan cultuur via sponsoring, fondsen, mecenaat en particuliere bijdragen.’

De VVD ziet een rol voor de overheid weggelegd bij de overdracht van kennis uit het verleden en het behoud van ons nationale erfgoed en verkondigt de opvatting dat het kunstvakonderwijs beter moet aansluiten op de arbeidsmarkt. Om dat te bewerkstelligen dient het aantal kunstopleidingen fors te worden teruggebracht.