Het Theater Instituut Nederland (TIN) maakt een doorstart als stichting Theater in Nederland (TiN). Het voornaamste doel van de stichting is het bijhouden van de online database theaterencyclopedie.nl, waarin alle theaterproducties met medewerkers, rolverdeling en premièregegevens staan vermeld.

Op theaterencyclopedie.nl wordt op wiki-basis, oftewel mede door het publiek zelf, informatie verzameld over de Nederlandse theatergeschiedenis. De UvA zal bijdragen aan de actualisering van de site en stichting TiN draagt zorgt voor de hoofdredactie van de door het publiek toegevoegde informatie. Directeur-bestuurder Pim Luiten heeft voor de database een businessmodel gecreëerd op basis van inkomsten uit eigen producten.

Voor de website TIN Theatervacatures is stichting TiN een samenwerking aangegaan met Theaterkrant.nl. Sinds 1 januari 2013 is deze website onder de nieuwe titel Theatervacatures.nl ook te vinden op de homepage van Theaterkrant.nl met vermelding van de meest actuele vacatures.

Het Theater Instituut Nederland zag zich genoodzaakt per 1 januari 2013 de deuren te sluiten vanwege beëindiging van de jaarlijkse subsidie van vier miljoen euro door het ministerie van OCW. Sinds 1 januari 2013 zijn alle activiteiten van het oude TIN opgeheven en is de TIN-theatercollectie in beheer gegeven aan de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De stichting TiN blijft eigenaar van de collectie. De theatercollectie is beschikbaar voor bruikleen en sinds 1 april te bezoeken aan de Oude Turfmarkt 129 en digitaal te raadplegen op www.bijzonderecollecties.uva.nl.

De stichting TiN wil bovendien collecties en archieven van theaterpersoonlijkheden en theaterorganisaties blijven opnemen. Hiervoor ontwikkelt de stichting momenteel een financieringsmodel. Ook wil Pim Luiten in de toekomst met musea als partners en in samenwerking met de UvA projectmatig tentoonstellingen organiseren. Hiervoor zal worden gezocht naar incidentele financiering bij sponsors en private fondsen.

(Op de foto: Pim Luiten)