De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) organiseren een nieuw symposium voor de cultuursector: SPOT-LIVE. Het jaarlijks terugkerende evenement is de opvolger van het Congres Podiumkunsten. De eerste editie vindt plaats op 15 mei in De Harmonie in Leeuwarden.

Anders dan bij het Congres Podiumkunsten wordt het programma in de nieuwe benadering niet ingevuld vanuit een overkoepelend thema, maar zullen drie curatoren (ditmaal een theatermaker, muzikant en filosoof) hun eigen programma vormgeven. Vanuit de vraag ‘wat vindt u dat we moeten zien, bediscussiëren of beleven?’ wordt aan elk van hen gevraagd een deelprogramma samen te stellen met drie verschillende onderdelen, zoals de vertoning en bespreking van filmfragmenten, een debat met gasten of een diepte-interview. De eerste editie zal sowieso door theatermaker Daria Bukvić worden gecureerd. De komende twee weken worden de andere twee curatoren bekendgemaakt.

Waar de programma-onderwerpen voorheen letterlijk door de sector werden ingebracht, vraagt de organisatie binnen de nieuwe invulling een drietal inspirerende personen hun licht op de sector te schijnen. Het symposium hoopt zich op deze manier in mindere mate uitsluitend op de podiumkunsten te richten, maar probeert zich over de breedte van de hele cultuursector steviger te positioneren. Bovendien is het programma teruggebracht van twee dagen naar één dag.

De VSCD en de NAPK hopen in de toekomst nog meer partners aan het symposium te kunnen binden.

Foto Stadsschouwburg De Harmonie: Omrop Fryslân, Joris Kalma