De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) gaat rigoureus op de schop. Per 1 januari zijn alle medewerkers ontslagen. De directeur, Mirjam van Dootingh, vertrekt eveneens maar zal de afbouw van de organisatie tot het einde van het jaar ondersteunen. 

Volgens NAPK-voorzitter Onno Hoes is tot deze vergaande ingreep besloten nadat bleek dat de behoeften van de leden met betrekking tot serviceverlening via de NAPK ingrijpend zijn veranderd, wat leidde tot een groot aantal opzeggingen per 1 januari 2014. Ondanks de voorgestelde aanpassing van taken en verlaging van de contributie bleek de leegloop niet te stuiten.

Aangezien de meeste van de opzeggingen, mede het gevolg van de bezuinigingen in de sector, gepaard gingen met de mededeling dat men wel degelijk behoefte heeft en steun wil verlenen aan een brancheorganisatie, wordt nu een ander type organisatie ontworpen die neerkomt op een netwerkstructuur. Vanuit een online platform zullen de leden met elkaar in contact worden gebracht en over en weer kennis en informatie delen. Ook zouden fysieke bijeenkomsten moeten worden georganiseerd rond specifieke thema’s waarbij samenwerking kan worden gezocht met andere organisaties, zoal MKB Nederland, OCW, VSCD, VVTP et cetera.

De voorgenomen verhuizing van het NAPK-kantoor naar het Muziekgebouw aan het IJ gaat door, daarover volgt later nadere informatie.