Vanaf middernacht moeten alle publiekslocaties, waaronder theaters, opnieuw sluiten. Dat is onderdeel van het grote pakket maatregelen van de vergaande lockdown die premier Rutte vandaag aankondigde in een toespraak vanuit het Torentje. De sluiting geldt tot en met dinsdag 19 januari. Een week daarvoor besluit het kabinet over het vervolg.

Het kabinet gaat over tot deze drastische maatregelen omdat het aantal besmettingen hard is opgelopen en de druk op de zorg te groot dreigt te worden.

Een overzicht van de belangrijkste gevolgen voor de theatersector:

  • Theaters mogen geen publiek meer ontvangen, maar mogen open blijven voor medewerkers.
  • Optreden, repeteren en opnames maken is toegestaan, maar alleen voor professionele gezelschappen en acteurs. Bijvoorbeeld online voorstellingen, livestreams en televisie-uitzendingen (zonder publiek) kunnen dus doorgaan. Dat mag zowel buiten als binnen, in bijvoorbeeld een opname- of repetitieruimte of op een podium. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen.
  • Muziekscholen en centra voor de kunsten zijn ook gesloten voor publiek. Amateurkunstbeoefenaars kunnen hier niet repeteren, of optreden zoals toneelspelen, dansen, muziek maken of acteren.
  • Het wordt afgeraden om te zingen in koren of om met meerdere mensen naar zangles te gaan. Maar koorzang door professionals en onder de twaalf jaar is toegestaan.
  • Vanaf 13 jaar is het verplicht een mondkapje te dragen op openbare plekken, ook op werkplekken in de openbare ruimte. Bij acteren, dansen of muziek maken mag hierop een uitzondering gemaakt worden.
  • De experimenten met de Fieldlabs gaan, zoals eerder afgesproken, nog steeds vanaf 15 januari 2021 van start.

Belangenorganisatie Kunsten ’92 vindt het groot belang dat er spoedig een routekaart voor de culturele en creatieve sector komt. ‘Een routekaart biedt houvast en perspectief en geeft de sector de mogelijkheid om helder te communiceren naar het publiek.’ Zo’n routekaart dient volgens de vereniging mede gebaseerd te zijn op de betrouwbare sneltests en vaccins die op afzienbare termijn grootschalig ter beschikking zullen komen. Ook een concrete datum van heropening zou helpen in de communicatie met het publiek. ‘Daarbij kan worden onderzocht welke fasering mogelijk is, bijvoorbeeld voor schoolbezoek en lokaal/regionaal bezoek, met het oog op beperking van reisbewegingen. ‘

De extra schade die deze lockdown oplevert voor de culturele en creatieve sector is nog niet geïnventariseerd. Nog zonder deze lockdown had de Taskforce culturele en creatieve sector de schade tot en met 2021 al geschat op zo’n € 4,5 miljard.