Theater Instituut Nederland heeft het archief van choreograaf en danser Rudi van Dantzig (1933 – 2012) verworven. Het zeventien dozen omvattende archief  bevat persoonlijke bescheiden zoals kindertekeningen, handtekeningenboekjes, plakboeken, een brief van minister-president Lubbers, een nooit opgevoerd toneelstuk, schriftjes met handgeschreven choreografieën en verschillende audio en video-opnamen.

Het archief geeft een inzicht in de persoonlijke ontwikkeling, beleving en sociale betrokkenheid van een van Nederlands succesvolste choreografen en is een waardevolle toevoeging aan het archief dat het TIN reeds bij leven van Van Dantzig heeft gekregen.

Een biografie van Rudi van Dantzig met een overzicht van al zijn choreografieën is te vinden in de Theaterencyclopedie.nl van het TIN. Van Dantzig is tevens een van de 25 uitgebreide portretten op de website eenlevenlangtheater.nl, de galerij van Nederlandse theatergrootheden. Daar zijn verder videofragmenten, interviews en citaten van collega´s te vinden.

Het archief van Van Dantzig is niet het enige archief dat bij het TIN is ondergebracht. Zo ontving het TIN de afgelopen twee jaar de persoonlijke archieven van onder anderen Ton van Duinhoven, Ina van Faassen, Ton Lutz, Carol van Herwijnen en Henk van Ulsen. Ook (theater)gezelschappen brengen hun archief onder bij het TIN zoals Het Nationale Ballet, De Trust en De Nederlandse Opera.

Het is de bedoeling dat de archieven worden ondergebracht in het Theatermuseum, als het TIN, dat eind dit jaar wordt opgeheven, als zodanig na 2012 mag voortbestaan.