De Vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties (VSCD) en de Stichting Musical Awards (SMA) onderzoeken in nauw overleg met Bureau Promotie Podiumkunsten en de AVRO of de jaarlijkse uitreiking van de podiumprijzen – waaronder de traditionele theaterprijzen als de Louis d’Or en de Theo d’Or en de Musical Awards vallen – gecombineerd kunnen worden tijdens een gala-avond in een geheel nieuwe opzet. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat de beoordeling van de desbetreffende prestaties voor het theater toevertrouwd blijft aan de eigen onafhankelijke jury’s en de beoordeling voor de musical op de wijze waarop dat nu gebeurt.

Het overleg over de nieuwe opzet verkeert nog in een pril stadium, maar de eerste gesprekken zijn veelbelovend. Wel is reeds gebleken dat de voorbereiding en de organisatie ervan de nodige tijd zullen vergen. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur van de Stichting Musical Awards besloten dit theaterseizoen geen Musical Awards toe te kennen en alle energie en financiële middelen te besteden aan de nieuwe opzet van het gala.

Het ligt in de lijn der verwachting dat het gala in de nieuwe opzet voor het eerst zal plaats vinden aan het begin van het theaterseizoen 2013-2014, waar dus de prijzen voor het seizoen 2012-2013 zullen worden uitgereikt.