Talitha Stijnman wordt 1 februari de nieuwe zakelijk leider van mugmetdegoudentand. Ze volgt Margreet Huizing op, die er ruim 10 jaar lang aan het roer stond. Stijnman stopt bij het door haar opgerichte Paradiso Melkweg Productiehuis, waar Lisa van Woersem haar taken overneemt.

Talitha Stijnman (1972) werkte na haar studie Theaterwetenschap onder meer als freelance producent (Holland Festival en Grachtenfestival), productieleider (Theatergroep Hollandia en Orkater) en regieassistent (van Bruun Kuit en Jim van der Woude).

In 2001 zette Stijnman het Paradiso Melkweg Productiehuis op, een huis voor jonge muzikale makers die opereren op het snijvlak van popmuziek en theater, dans, visual art en beeldende kunst. Als artistiek en financieel eindverantwoordelijke stond ze aan de wieg van groepen en makers als Nineties Productions en Saman Amini en in een verder verleden van PiPS:lab en Project Wildeman. In tijden van de culturele bezuinigingen wist ze het productiehuis veilig door de crisis heen te loodsen. De laatste vijf jaar ondersteunde Stijmman tevens de directie van Paradiso op het gebied van research & development.

Stijnman laat weten al tijdens haar studie in de jaren negentig mugmetdegoudentand te volgen. ‘Het is een eer met zo’n bijzondere, gevestigde groep te mogen werken die zo ervaren is en tegelijkertijd zichzelf blijft vernieuwen en met haar producties actueel en scherp durft te blijven.’

De 29-jarige Lisa van Woersem neemt de functie van Stijnman bij het het Paradiso Melkweg Productiehuis over. De voorbije vier jaar werkte ze al bij het productiehuis als creatief producent. Daarvoor was ze onderzoeker en redactielid bij de Boekmanstichtng. Bij het productiehuis wil Van Woersem de komende jaren bouwen aan een bredere programmering, met meer popmuziek en grotere clubnachten, voor een cultureel diversere doelgroep.

Foto: Martine Stig