De Raad voor Cultuur heeft vandaag zijn Sectoranalyse Theater uitgebracht. In het advies vraagt de Raad aandacht voor knelpunten in het theater, met name de gebrekkige diversiteit en de moeizame samenwerking tussen podia en gezelschappen. Het advies is een van de bouwstenen voor het cultuurbeleid dat minister Van Engelshoven de komende jaren gaat ontwikkelen. De Raad bepleit daartoe een herziening van het subsidiebestel.

De Raad voor Cultuur, het belangrijkste adviesorgaan van de overheid op het gebied van kunst en cultuur, wil meer maatwerk gaan bieden voor culturele instellingen. ‘Door niet iedereen langs dezelfde meetlat te leggen, ontstaat er een veelzijdiger en avontuurlijker theateraanbod. Voor makers is er dan meer ruimte om zich te ontplooien, voor het publiek is er meer om te kiezen.’ De Raad noemt dit uitgaan van maakbehoefte in plaats van maakdwang.

Naast dit advies geeft de Raad nog drie algemene aanbevelingen voor sector en beleid: zorg voor een inclusieve theatersector (onder andere door  toepassing van de Code Culturele Diversiteit als beoordelingscriterium voor subsidies op te nemen); verstevig de lokale worteling en houd oog voor (inter)nationale spreiding; koester het verleden en omarm de toekomst. Concreter pleit de Raad voor een productiehuis voor jeugdtheater, een (netwerk)instelling voor erfgoed en reflectie, en meer subsidies voor podia om avontuurlijker te programmeren.

Een deel van de adviezen loopt parallel met het ‘regio-advies‘ dat de Raad eind vorig jaar uitbracht, waarin hij pleit voor een grotere rol van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid, via een zogenoemde Regionale Infrastructuur (RIS) en waarin ook wordt geadviseerd om de cultuurnotaperiode te verlengen van vier naar zes jaar.

De sectoranalyse is de tweede van in totaal tien adviezen die tot en met april uit moeten komen. Het advies over de muzieksector verscheen in november vorig jaar. De verschillende sectoranalyses moeten de stand van zaken in de culturele wereld weergeven en zijn de voeding voor de zogenoemde uitgangspuntennota van minister Ingrid van Engelshoven (D66) van cultuur, die later dit jaar wordt verwacht.

Het advies is te lezen op de site van de Raad.