De Raad voor Cultuur moet ruimte maken voor een jonge kunstenaar of denker. Dit voorstel van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) wordt omarmd door zowel minister van Cultuur Jet Bussemaker als Raadsvoorzitter Joop Daalmeijer. Bergkamp lanceerde haar idee tijdens het debat over de uitgangspuntenbrief van de minister afgelopen woensdagavond, vanuit de noodzaak om met de toekomst over de toekomst’ te praten. 

Eerder in het debat stelde Bergkamp vragen over het aantal jeugdgezelschappen in de Basisinfrastructuur (BIS). Ze wilde weten of er ruimte was voor een negende gezelschap (in de praktijk: Kwatta). De minister gaf aan daar geen ruimte voor te zien. Daarnaast kondigde ze aan een motie in te dienen om een aantal productiehuizen weer in de BIS op te nemen.

In het debat waarschuwde SP-Kamerlid Jasper van Dijk voor de ernstige gevolgen van een eventuele verhoging van de btw voor de kunsten. Maar volgens Bussemaker is dat nu onderdeel van een bredere discussie over het belastingstelsel. Belastingverlaging komt volgens haar wel weer ten goede aan wat mensen kunnen besteden, ook aan boeken en toegangskaartjes.

Zowel Van Dijk als CDA-Kamerlid Mona Keijzer weerspraken de claim van de minister dat ze 18 miljoen investeert in kunst en cultuur. ‘Het is nog geen tien procent van de bezuinigingen van Rutte-I en het geld komt ook uit de cultuurbegroting zelf’, aldus Van Dijk. Keijzer: ‘We zijn niet achterlijk, het is gewoon schuiven met geld’.

Foto: Vera Bergkamp