‘Minister, vindt deugdelijke financiële dekking om zowel een negende jeugdgezelschap als de gevraagde (en toegezegde) jeugdtoeslag te financieren en daarmee de Nederlandse jeugdpodiumkunsten adequaat te versterken!’ Dat schrijven Marjolein van Bommel van Het Filiaal en Maurice Dujardin van Theater Artemis op 28 augustus namens alle bij de NAPK aangesloten jeugdtheaterproducenten in een brief aan de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer.

Deze week maakte minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij voor de financiering van een negende jeugdtheatergezelschap aan de Basisinfrastructuur (een op 2 juli aangenomen motie), het extra budget voor jeugdgezelschappen in de BIS en bij het Fonds Podiumkunsten zal benutten. Dit gaat ten koste van de – ook door de Tweede Kamer gewenste – financiële impuls voor de jeugdpodiumkunsten in de volle breedte.

De briefschrijvers roepen, in navolging van een brief van de NAPK van 27 augustus, de Kamer op om deugdelijke financiële dekking te vinden voor zowel het extra budget als de financiering van een negende gezelschap om de Nederlandse jeugdpodiumkunsten adequaat te versterken.

‘Vanwege het belang van een fijnmazige geografische spreiding zien wij als sector zeker de meerwaarde in van negen jeugdtheatergezelschappen in de Basisinfrastructuur. Maar we betreuren tegelijkertijd ten zeerste dat deze keuze tot gevolg heeft dat onze sector opnieuw niet de extra financiële armslag krijgt die het nodig heeft.’

‘Uw Kamer ging er bij het aannemen van de motie vanuit dat er financiële dekking voor zou bestaan. Nu dat niet het geval blijkt te zijn, dreigt de zorgvuldig afgewogen investering in het jeugdaanbod grotendeels teniet te worden gedaan. We hopen van harte dat u het met ons eens bent dat dit onwenselijk is.’

Foto Reuzen – Theater Artemis/Ro Theater: Kurt Van der Elst