Theatermaker Jeek ten Velden is sinds 1 juni de nieuwe directeur-bestuurder van Paradiso Melkweg Productiehuis. Hij is de opvolger van Lisa van Woersem, die inmiddels bij de gemeente Utrecht werkt als Senior Beleidsadviseur Muziek.

Ten Velden studeerde in 2010 af aan de regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht en ontwikkelde zich daarna tot een maatschappelijk geëngageerde maker met een grote voorliefde voor muziek, geluid en nieuwe media.

Hij werkte voor verscheidene gezelschappen, muzikanten en bands, waaronder Orkater, De Nieuwe Oost en Het Concertgebouw. Ook is hij de oprichter van het Friese theatergezelschap Akkers & Velden en het audio-collectief Studio Sun City, waarmee hij cross-over audioprojecten opzet over de duurzame post-fossiele stad van de toekomst.

Paradiso Melkweg Productiehuis is een samenwerking tussen de Amsterdamse podia Paradiso en Melkweg. Sinds 2001 richt het Productiehuis zich op jonge muzikale makers die opereren op het snijvlak van popmuziek en theater, dans, visual art en beeldende kunst. Onder meer Nineties Productions, Saman Amini en Project Wildeman maakten er werk.

Ten Velden geeft aan de huidige koers van het Productiehuis voort te willen zetten. ‘De kernwaarden van PMP; maatschappelijke noodzaak, innovatie, experiment en inclusiviteit blijven het vertrekpunt voor de lopende en aankomende projecten.’ Daarnaast wenst hij een bijdrage te leveren aan het duurzaam maken van de popsector, en in het bijzonder cross-over producties. ‘Cross-over in disciplines, maar ook cultureel, inclusief, sector overstijgend en duurzaam in het bieden van een realistisch perspectief voor jonge artiesten en kunstenaars.’

Kelsey Lampe blijft artistiek coördinator van het Paradiso Melkweg Productiehuis.

Foto: Raymond van Mil