Theaters gaan onder de noemer Voedselbank Cultuur hun onverkochte stoelen gratis ter beschikking stellen aan mensen die gebruik maken van de Voedselbank. Vanaf 24 december kunnen mensen op vertoon van hun aansluiting bij de Voedselbank op de dag van de voorstelling gratis bij theaters terecht voor de onverkochte plaatsen.

Mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank raken in een cultureel isolement, zegt Leo Wijnbelt, voorzitter van de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. Ze hebben geen geld voor kunst en cultuur, terwijl lang niet altijd alle theaterzalen vol zitten. ‘In het hele land zijn elke week zestigduizend mensen op ons aangewezen. Voedselbank Cultuur zou wel eens in een belangrijke behoefte kunnen voorzien.’ Verschillende theaters hebben zich al aangesloten bij dit plan, waaronder de schouwburgen van Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Leiden, Gouda en Drachten. Naar verwachting zal dit aantal snel groeien, en ook producenten en bespelers van de zalen zeggen het initiatief te steunen.

Marc van Warmerdam, directeur van initiatiefnemer Orkater, roept alle theaters in Nederland op zich aan te sluiten. Het enige dat een theater hiervoor hoeft te doen is bekendmaken dat iedereen die zich kan identificeren als cliënt van de Voedselbank op de dag van de voorstelling gratis gebruik kan maken van de niet-verkochte stoelen. ‘Let wel,’ zegt hij, ‘Voedselbank Cultuur is geen organisatie. Het is feitelijk niet meer dan een vignet.’ Van Warmerdam hoopt dat ook concertzalen, poppodia, bioscopen en musea zich zullen aansluiten bij het initiatief.

(Stadsschouwburg Haarlem foto: Rob Hoekstra)