Gebruik toegangstesten als tijdelijke maatregel en houd ze gratis voor bezoekers. Deze aanbevelingen stuurde de Taskforce culturele en creatieve sector vandaag aan de Tweede Kamer, met zicht op het kamerdebat morgen over de ‘Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19′. De Taskforce ziet de testen wel als ‘een bruikbaar instrument’ om veilig eerder open te kunnen of om veiligheidsmaatregelen zoals de 1,5 meter regel los te laten.

Met testbewijzen voor concerten, voorstellingen en festivals is volgens de Taskforce, een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties, ‘niet alleen het publiek gediend, ook artiesten, kunstenaars en zzp’ers in de culturele en creatieve sector kunnen dan weer aan de slag’.

De testdrempel moet wel omlaag. De Taskforce adviseert om testlocaties makkelijker bereikbaar te maken, testen gratis aan te blijven bieden, en een ‘minder invasieve’ testmethode toe te passen. Ook vindt de Taskforce dat de kosten die gemoeid zijn met de testinfrastructuur in verhouding moeten staan tot de baten ervan.

Als de druk op de gezondheidszorg minder ernstig wordt en de vaccinatiegraad voldoende is, dan zijn sneltesten volgens de de koepel van belangenorganisaties niet meer nodig. ‘De protocollen van culturele organisaties en evenementen waarborgen in dat geval de veiligheid van bezoekers.’

Tussen 9 en 30 april deden tientallen culturele instellingen mee aan de pilot Testen voor Toegang. De testbereidheid onder bezoekers was volgens de Taskforce ‘zeer wisselend’. Bij musea, monumenten, filmhuizen en bioscopen liep het geen storm, maar de kaartjes voor concerten en theatervoorstellingen waren goeddeels uitverkocht. De 43 deelnemende VSCD-podia verkochten 89 procent van hun beschikbare stoelen.

Uit een enquête van de VSCD (Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties) onder haar 139 leden bleek vandaag dat een krappe meerderheid (58 procent) wil meewerken aan toegangstesten. Van de podia die al deelnamen aan de pilot, gaf 51 procent aan daarmee te willen doorgaan. De podia gaan daarbij uit van de door de Taskforce genoemde voorwaarden: gratis test, tijdelijkheid en voldoende spreiding over het land.

Daarnaast is het een wens van de VSCD-theaters om bij de toegangstesten in stap 3 van het heropeningsplan minimaal 50 procent van de beschikbare stoelen te kunnen gebruiken, in plaats van de 30 procent die nu in het plan staat. De podia die geen testen accepteren, kunnen vanaf stap 3 open met het 1,5 meter protocol. Deze podia gebruiken dan ruim 20 procent van hun reguliere zaalcapaciteit.

De Koninklijke Horeca Bond noemde het inzetten van sneltesten vandaag ‘onbespreekbaar’. Ook musea, bioscopen en het hoger onderwijs lieten al weten niet te zitten wachten op toegangstesten in hun sector.