Directeur Els Wijmans vertrekt bij de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT). Na diverse gesprekken hebben het bestuur van de vereniging en Wijmans besloten na 9 jaar afscheid van elkaar te nemen. Ze waren al lange tijd met elkaar in conflict. 

De partijen willen niet ingaan op de inhoud van de vertrouwensbreuk. In een persbericht erkent het bestuur wel Wijmans’ inzet ‘waarmee ze haar team begeleidde en voor de vereniging de samenwerking met nationale en internationale zusterorganisaties gestalte heeft gegeven. Zij heeft met name op het gebied van onderwijsprofilering en samenwerking op Europees gebied haar sporen verdiend.’

Het rommelt al langer bij de vereniging. In september schreven de vertrekkende hoofd- en eindredactie van het verenigingsblad Zichtlijnen in een redactionele column over ‘een welhaast vijandige houding van het bestuur’ tegenover de redactie en auteurs. Het bestuur zou gemaakte afspraken niet nakomen en auteurs regelmatig niet betalen.

Volgens de auteurs was bij de VPT ‘het doek op veel meer terreinen aan het vallen’. De vereniging zou ook steeds minder activiteiten organiseren en als onvoorspelbare partner samenwerkingen in gevaar brengen. Het bestuur van de Vereniging liet na publicatie de leden meteen per mail weten zich van de column te distantieren. ‘Het bestuur wil zich inzetten voor een positieve sfeer binnen de vereniging voor en door leden in harmonieuze en respectvolle samenwerking.’

Het bestuur zegt ook een andere toekomst voor het blad te wensen dan de richting die door de auteurs wordt voorgesteld. De vertrekkende redacteuren schreven plannen voor een onafhankelijk theaterblad uitgegeven door een aparte stichting, terwijl het bestuur inzet op een echt vereningsblad.