Gabbi Mesters wordt per 1 april 2019 directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de belangenbehartiger van professionele theaters en concertgebouwen in Nederland. Mesters volgt Hedwig Verhoeven op, die directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt.

Momenteel is Gabbi Mesters (1971) curator van het diversiteitsprogramma Theater Inclusief, waarbinnen zij samenwerkt met de 13 standplaatstheaters en 9 BIS-theatergezelschappen. Ze studeerde Rechten en Theaterwetenschap en werkte daarna bij onder meer Directie Kunsten van het Ministerie van OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ze was tevens programmacoördinator van de subsidieregelingen Ouderenparticipatie en Age Friendly Cultural Cities en projectleider van het publiek-private samenwerkingsverband Lang Leve Kunst. Mesters is secretaris van het bestuur van Amnesty International Nederland en van het Makersfonds van Het Huis Utrecht.

Bestuursvoorzitter Gea Zantinge laat weten dat de VSCD de ambitie heeft ‘om in de vereniging focus aan te brengen, de vereniging verder te activeren en de belangenbehartiging van de vereniging te versterken’. Ze zien daarvoor in Mesters ‘een uitstekende kandidaat, die beschikt over een groot en relevant netwerk, om de koers van de VSCD verder uit te werken en te realiseren’.

Mesters kijkt er naar uit om die nieuwe beleidskoers van de VSCD mee vorm te geven. ‘Juist de diversiteit aan organisaties waarvoor de VSCD zich inzet spreekt mij aan en wekken mijn nieuwsgierigheid. Daarbinnen lijnen trekken tussen gedeelde waarden, belangen en vraagstukken en deze vertalen naar concrete ondersteuning op maat, zie ik als een hele mooie uitdaging. In een tijd die vraagt om samenwerking kan juist de rijke historie, kennis en het bereik van de VSCD een verschil maken.’