De tweede editie van de Cultuurindex Nederland laat zien dat zowel het aanbod van voorstellingen als het bezoek tussen 2011 en 2013 sterk is afgenomen. Het aantal voorstellingen in de podiumkunsten daalde van ruim 59 duizend in 2011 naar ruim 50 duizend in 2013. Ook het aantal bezoeken daalde, maar minder hard (van 19,204 miljoen in 2011 naar 17,685 miljoen in 2013).

De daling in bezoekers is het grootst bij de vrije theaterproducenten. De kleinere podia, de klassieke genres (klassieke muziek, opera, ballet en toneel) en de regio’s zijn het hardst getroffen. Grote instellingen zijn groter geworden, terwijl de kleintjes in de rode cijfers zijn beland. De vier grote steden laten een opvallende stabiliteit zien.

In de tweede editie van de Cultuurindex Nederland brengen de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau de culturele sector tussen 2005 en 2013 in kaart. Recentere cijfers zijn nog niet volledig beschikbaar. De index is met één punt gedaald sinds 2011, van 106 naar 105 (het startjaar 2005 had 100 punten).

Het aantal ondernemingen en instellingen in de cultuursector is tussen 2011 en 2013 afgenomen. Wel is een flinke groei in het aantal zzp-ers zichtbaar. Dit bleek eveneens uit het recentelijk gepubliceerde Cultuur in Beeld 2015: in de culturele sector is 56 procent zelfstandige, tegenover het landelijk gemiddelde van tien procent.

Ook de cultuurbeoefening nam sterk af. Het draagvlak daarentegen liet een groei zien, vanwege het toegenomen aantal vrijwilligers en particuliere gelddonaties. De pijler ‘geldstromen’ komt als enige in de index onder het niveau van 2005: giften aan cultuur (door fondsen, bedrijven of kansspelen) daalde tussen 2011 en 2013 met maar liefst 45 miljoen euro.

In 2013 vormde de cultuursector 2,2 procent van het Bruto Binnenlands Product. Er werkten 153 duizend mensen in de sector. Van de totale inkomsten dat jaar (4,5 miljard), bestond het grootste gedeelte (39 procent) uit gemeentebijdragen. Onderzoeksbureau Berenschot verwacht dat deze bijdrage in 2015 is afgenomen.

Alle cijfers en trends zijn per sector toegelicht in de digitale publicatie De Staat van Cultuur 2: Cultuurindex Nederland 2005-2013.